Novoročný turnaj v Čataji - Štvorhra - 03.01.2015

1.Stupeň - Tabuľky