O projekte

Stručný návod

Hráči:

Zoznam prihlásených hráčov. Políčko „Prezentácia“ ak nie je zaškrtnuté hráča nezaradí do turnaja. Políčko štartovné slúži na kontrolu a nemá žiadnu inú funkciu. Pri vyplňovaní klubu treba dávať pozor aby ste rovnaké kluby vypisovali rovnakým názvom aby pri losovaní to program rozpoznal .

Tlačítko upraviť: Tu môžete upravovať meno, priezvisko, klub,rebríček.Neupravuje sa Nasadenie , toto sa automaticky upraví po zmene rebríčka.

Pozor ak upravíte rebríček je nutné  prepočítať nasadenie.

Losovanie :

1.krok :Nastaví sa počet hráčov v skupine, počet doplnkových skupín , losovať od 2.koša a viac.Ak odkliknete 3 kôš tak 2. Kôš vylosuje hadíkom.(1.kôš  sa neodporúča) zaškrtnúť .Počet postupujúcich.

Tlačídko uložiť : uloží nastavenia(používať ak by ste chceli zmeniť počet postupujúcich a neprelosovať vylosovanie.

Tlačídko nasadiť do košov a skupín: Vylosuje podľa nastavených kritérií .

2.krok: V tomto kroku si ručne môžete poprehadzovať hráčov pomocou  ozubeného koliečka a +- si meníte pozíciu v skupine.

Nastaviť aktuálne nastavenie pre 1.stupeň tabuľky: vygeneruje 1.stupeň podľa vami nastavených kritérií.

Vygeneruje zápasy s časovým plánom: Táto funkcia Vám vygeneruje zoznam zápasov a zápisov.

Nastavenia: Slúži na všetky nastavenia kategórie.

Eventy: Táto stránka slúži na pridávanie 2.stupňa a tu sa nachádzajú všetky zápasy .

Pridať Event :

1.Názov

2. zakliknúť pavúk ( momentálne funguje iba táto možnosť(

3.podľa počtu postupujúcich hráčov je potrebné určiť pavúk.

4.Útecha : Pozor ak je to Hlavná súťaž útechu nezakliknite. Ak je to pavúk útecha treba zakliknúť útecha a určiť postupujúceho do útechy.

5.Pridať

6.Je potrebné obnoviť (refresh)stránku Eventy aby sa vám nový Event zobrazil

Editovať : meníte parametre Eventu.

Vymazať zápasy: vymaže vylosovanie Eventu.

Tlačídko + : umožní pridať kategóriu.

 Zápasy: Poradie zápasov v príslušnom stupni turnaja.

 

Postup:

 

1.Registrácia

2.Vytvoriť turnaj, kategória

3.Zapísať zoznam hráčov a odkliknúť prezentáciu.

4.Kliknúť losovanie , nastaviť parametre 1.stupňa, stlačiť tlačídko nastaviť do košov a skupín

5.Ak je zhoda klubov v skupinach odporúča sa poprehadzovať hráčov . Hráči sú vyznačení výkričníkom a nastaviť aktuálne nastavenie a vygenerovať zápasy s časovým plánom.

6. Tlač zápisov:  Kliknite zápisy a tlačídko pdf.

7.Event : Pridať Event a vygenerovať zápasy.

8 Losovanie 2.stupňa:

Všetky políčka v pavúku sú nastavené podľa košov a treba dávať pozor iba aby pri losovaní bol A1 v 1. Polovici pavúka a A2 v druhej polovici atď...

Klik - Round 1 : Žlte tlačídka slúžia na pred losovanie 2.stupňa  podľa postupujúcich zo skupín.(A1, A2...) Odporúča sa vylosovať pred skončením 1.stupňa .Po ukončení skupín stlačiť tlačídko nasadiť podľa vylosovania a následne sa všetci hráči pridajú do pavúka.

Zeleným tlačídkom sa pridávajú konkrétny hráči.

Bye : slúži na voľné kolo zadáva sa do pav´ka pomocou zeleného tlačídka.

Zapisovanie výsledkov v 1.stupni:

Odporúča sa kliknúť na tlačítko poradie zápasov .(dá sa aj po kliku priamo v tabuľke na príslušnej pozícii.

Zapisovanie výsledkov v 2.stupni : priamo v pavúku.

9.Po skončení turnaja vygenerovať Poradie.

Zápasy v druhom stupni sa automaticky dopĺňajú po odohratí zápasov v predchádzajúcom kole.

 

 

Tento systém slúži na spravovanie stolnotenisových turnajov. Možnosti systému:

- vytvorenie turnaja

- pridanie hráčov do turnaja

- vytvorenie tabuliek

- pridanie hráčov do tabuliek

- zadávanie výsledkov v tabuľkách