Trojkráľový gulášový turnaj Most - Štvorhra - 10.01.2015

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Kvašňák -Trancik(Most) 11811 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:00 Baďura - Červeň(Most) 7118 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-7
Kvašňák -Trancik
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Nemček - Lelkeš(Most) 11511 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:00 Hucik - Kopp(Most) 8119 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-6
Nemček - Lelkeš
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Chovan - Kleman(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:00 Bajus - Račko(Most) 56 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-5
Chovan - Kleman
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 11511 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:20 Baďura - Červeň(Most) 8119 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-7
Polakovič - Džubak
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kvašňák -Trancik(Most) 1010 0
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:20 Bajus - Račko(Most) 1212 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
Bajus - Račko
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Nemček - Lelkeš(Most) 89 0
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:20 Chovan - Kleman(Most) 1111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Chovan - Kleman
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:40 Hucik - Kopp(Most) 57 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-6
Polakovič - Džubak
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Baďura - Červeň(Most) 11711 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:40 Bajus - Račko(Most) 5118 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-5
Baďura - Červeň
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Kvašňák -Trancik(Most) 1178 1
Dátum: 10.01.2015
Čas: 09:40 Nemček - Lelkeš(Most) 61111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Nemček - Lelkeš
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:00 Bajus - Račko(Most) 58 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
Polakovič - Džubak
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Hucik - Kopp(Most) 58 0
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:00 Chovan - Kleman(Most) 1111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-4
Chovan - Kleman
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Baďura - Červeň(Most) 8118 1
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:00 Nemček - Lelkeš(Most) 11511 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-3
Nemček - Lelkeš
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 12711 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:20 Chovan - Kleman(Most) 59 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Polakovič - Džubak
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Bajus - Račko(Most) 11511 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:20 Nemček - Lelkeš(Most) 8118 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
Bajus - Račko
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Hucik - Kopp(Most) 58 0
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:20 Kvašňák -Trancik(Most) 1111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-2
Kvašňák -Trancik
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 1187 1
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:40 Nemček - Lelkeš(Most) 71111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Nemček - Lelkeš
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Chovan - Kleman(Most) 11511 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:40 Kvašňák -Trancik(Most) 8119 1
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Chovan - Kleman
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Hucik - Kopp(Most) 89 0
Dátum: 10.01.2015
Čas: 10:40 Baďura - Červeň(Most) 1111 2
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-7
Baďura - Červeň
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Polakovič - Džubak(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 11:00 Kvašňák -Trancik(Most) 58 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Polakovič - Džubak
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Chovan - Kleman(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 11:00 Baďura - Červeň(Most) 89 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-7
Chovan - Kleman
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Bajus - Račko(Most) 1111 2
Dátum: 10.01.2015
Čas: 11:00 Hucik - Kopp(Most) 88 0
Kategória: Štvorhra
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-6
Bajus - Račko