INT. MINICADET LIGUE - MINICADET GIRLS´ SINGLE - 25.02.2018

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) 76111211 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 13:20 Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) 11118109 2
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
CZEGLÉDI Dorka
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 VOLENTICS Anna (HUNGARY ) 121111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 13:20 Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) 1056 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
VOLENTICS Anna
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 TANÁCS Nóra (HUNGARY ) 811101210 2
Dátum: 25.02.2018
Čas: 13:20 Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) 115121012 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Šinkarová Monika
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kiaramian Aryna (BELARUS ) 884 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 13:20 Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) 111111 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Wiltschková Dominika
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) 8106 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:00 Varabyova Veranika (BELARUS ) 111211 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Varabyova Veranika
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Fialová Sofia(STK RYBNÍK) 1022 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:00 Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) 121111 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Štullerová Eliška
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) 1129 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:00 Radzionava Anastasiya (BELARUS ) 131111 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Radzionava Anastasiya
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) 764 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:00 Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) 114411 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Činčurová Ema
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) 87113 1
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:40 Varabyova Veranika (BELARUS ) 1111711 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Varabyova Veranika
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 VOLENTICS Anna (HUNGARY ) 1141111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:40 Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) 61198 1
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
VOLENTICS Anna
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 TANÁCS Nóra (HUNGARY ) 788 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:40 Radzionava Anastasiya (BELARUS ) 111111 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Radzionava Anastasiya
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kiaramian Aryna (BELARUS ) 5612112 2
Dátum: 25.02.2018
Čas: 14:40 Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) 111110711 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Činčurová Ema
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) 119131111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 15:20 Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) 5111542 2
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Dziewiczová Lea
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) 11111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 15:20 Fialová Sofia(STK RYBNÍK) 13585 1
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Bitóová Michaela
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) 8111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 15:20 Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) 11758 1
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Šinkarová Monika
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) 121111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 15:20 Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) 1088 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Wiltschková Dominika
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 CZEGLÉDI Dorka (HUNGARY ) 111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:00 Dietert Hannah (TVNN Niedersachsen ) 754 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
CZEGLÉDI Dorka
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 VOLENTICS Anna (HUNGARY ) 111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:00 Fialová Sofia(STK RYBNÍK) 923 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
VOLENTICS Anna
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 TANÁCS Nóra (HUNGARY ) 111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:00 Nau Lili-Emma (TVNN Niedersachsen ) 869 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
TANÁCS Nóra
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kiaramian Aryna (BELARUS ) 111111911 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:00 Höche Josefine (TVNN Niedersachsen ) 1353118 2
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Kiaramian Aryna
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Varabyova Veranika (BELARUS ) 11111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:40 Dziewiczová Lea(Stolnotenisové Centrum B ) 81375 1
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Varabyova Veranika
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Štullerová Eliška(Stolnotenisové Centrum A ) 111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:40 Bitóová Michaela(ŠKST MICHALOVCE) 689 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Štullerová Eliška
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Radzionava Anastasiya (BELARUS ) 111111 3
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:40 Šinkarová Monika(Stolnotenisové Centrum A ) 446 0
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Radzionava Anastasiya
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Činčurová Ema(Stolnotenisové Centrum B ) 6108 0
Dátum: 25.02.2018
Čas: 16:40 Wiltschková Dominika(Stolnotenisové Centrum A ) 111211 3
Kategória: MINICADET GIRLS´ SINGLE
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Wiltschková Dominika