INT. MINICADET LIGUE - MINICADET GIRL´ TEAM - 23.02.2018

1.Stupeň - Tabuľky

Vypočítané poradie 3
Nastavené poradie 3
Poradie= 3
Vypočítané poradie 5
Nastavené poradie 5
Poradie= 5
Vypočítané poradie 2
Nastavené poradie 2
Poradie= 2
Vypočítané poradie 1
Nastavené poradie 1
Poradie= 1
Vypočítané poradie 6
Nastavené poradie 6
Poradie= 6
Vypočítané poradie 4
Nastavené poradie 4
Poradie= 4