MS BA Kraja mužov a žien

Propozície

Dátum:
28.2.2016
Miesto konania:
ZŠ Biskupická 21, 821 07 Bratislava ( Herňa STO Spoje)
Organizátor:
Bratislavský stolnotenisový zväz
Riadiťeľstvo súťaže:
Riadiťeľ turnaja - Alexander Cibula Hlavný rozhodca - Andrej Čajkovič Zástupca hl. rozhodcu - Juraj Sýkora
Prihlášky:
Hráči podávajú e-mailom / dvojhra mužov, dvojhra žien, štvorhra mužov, štvorhra žien, zmiešaná štvorhra / do 27.2.2016 na adresu stospoje@stospoje.sk , (alebo :TU klikni) vrátane štvorhier. Štvorhry bude možné prihlásiť aj v deň konania turnaja do 10.00 hod.
Časový rozpis:
Prezentácia : 7:30 do 8:30 Žrebovanie : 8:30 do 9:00 Začiatok 9:00 hod
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel stolného tenisu, súťažného poriadku a tohoto rozpisu hráči ktorí nie sú v SR rebríčku budú nasadzovaní krajský rebríček + 400 a - dvojhra mužov b - dvojhra žien c - štvorhra mužov d - štvorhra žien e - zmiešaná štvorhra
Systém Súťaže:
Dvojhry sa hrajú dvojstupňovým systémom: I. stupeň skupinový, 2. stupeň vylučovací. Hrá sa na 3 víťazné sety z piatich. Štvorhry vylučovacím systémom.
Právo štartu:
Zúčastniť sa môžu len hráči a hráčky s platným registračným preukazom z klubov v pôsobnosti BA kraja a hráči hrajúci v zahraničí so súhlasom SSTZ, ak ich posledný materský klub - oddiel pred odchodom do zahraničia bol na území Bratislavského kraja. Vekové obmedzenie: len hráči od kategórie starší žiaci a viac.
Štartovné:
5 Eur
Loptičky:
biele XUSHAOFA*** plastové
Námietky:
Podávajú sa u hlavného rozhodcu v zmysle Súťažnéhoporiadku.
Titul:
Víťazi jednotlivých disciplín v prípade splnenia podmienky podľa čl. 4.2.1.2. súťažného poriadku SSTZ (min. počet účastníkov v disciplíne 8 jednotlivcov, alebo 8 dvojíc v štvorhre, účasť hráčov min. z dvoch klubov a aspoň jeden účastník musí byť vo veku 18 rokov alebo starší) získajú titul: Majster bratislavského kraja pre r. 2016. V opačnom prípade sa daná disciplína odohrá ako nemajstrovská a víťazi nezískavajú titul majster kraja. Majstri kraja v dvojhre mužov a žien majú zabezpečenú účasť na Majstrovstvách Slovenska.