Moščanský klubový - klobáskový - 4-hry - 12.01.2019

ko- Zápasy

FILTER

Fulltext:

Kolo:

Hráč:

Klub:

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokkolozápas
1 Damian/Koval(x) Čupík/KOpp ml.(x) 3:0 1 -
2 Juráš/Hucík(x) Špánik/Arpa(x) 0:3 1 -
3 Drozd/Džubák(x) Kopp st./Válek(x) 3:0 1 -
4 Kopilec/trancik(x) Demírová/Polakovič(x) 1:3 1 -
5 Damian/Koval(x) Špánik/Arpa(x) 3:0 2 -
6 Drozd/Džubák(x) Demírová/Polakovič(x) 2:3 2 -
7 Damian/Koval(x) Demírová/Polakovič(x) 2:3 3 -