BATT novoročny Čataj 2017 - Neobmedzeny - 07.01.2017

Utecha - Pavúk

A3
-
Henc Marian
-
-
BYE
 
 
F4
0
Goda Richard
I3
3
Štetka Matej
  
K3
3
Kytlica Peter
H4
0
Mráz Pavol
 
 
J4
3
Kobzova Lucia
E3
0
Csémy Gabriel
  
G3
-
Žilinec Ľubomír
-
-
BYE
 
 
M4
3
Liptáková Nikoleta
C4
0
Vacula Viliam
  
B4
0
Horváth Norbert
L4
3
Prievozník Igor
 
 
-
-
BYE
D3
-
Horváth Vojtech
  
C3
3
Miko Jaroslav
-
0
Mikuš Peter
 
 
D4
3
Haluška Ján
A4
0
Ján Somsedík
  
M3
3
Petrík Marcel
K4
1
Pastor Peter
 
 
-
3
Porozsnyák Robert
F3
1
Gašpar Radoslav
  
H3
3
Sivák Peter
I4
0
Račko Boris
 
 
G4
3
Purtschy Fridrich
L3
0
Šúltys Jaromír
  
J3
3
Horváth Ivan
E4
1
Goda Vendelín
 
 
-
-
BYE
B3
-
Karol Rusňák
  
 
A3
1
Henc Marian
I3
3
Štetka Matej
 
 
  
 
K3
3
Kytlica Peter
J4
1
Kobzova Lucia
 
 
G3
3
Žilinec Ľubomír
M4
1
Liptáková Nikoleta
 
 
  
 
L4
1
Prievozník Igor
D3
3
Horváth Vojtech
 
 
C3
3
Miko Jaroslav
D4
0
Haluška Ján
 
 
  
 
M3
3
Petrík Marcel
-
0
Porozsnyák Robert
 
 
H3
3
Sivák Peter
G4
2
Purtschy Fridrich
 
 
  
 
J3
0
Horváth Ivan
B3
3
Karol Rusňák
 
 
 
 
I3
0
Štetka Matej
K3
3
Kytlica Peter
 
 
 
  
 
 
G3
0
Žilinec Ľubomír
D3
3
Horváth Vojtech
 
 
 
 
C3
3
Miko Jaroslav
M3
2
Petrík Marcel
 
 
 
  
 
 
H3
1
Sivák Peter
B3
3
Karol Rusňák
 
 
 
 
 
 
 
 
K3
3
Kytlica Peter
D3
1
Horváth Vojtech
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
C3
3
Miko Jaroslav
B3
0
Karol Rusňák
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K3
1
Kytlica Peter
C3
3
Miko Jaroslav