BTM ZA-BB (Dorast/Ml.žiactvo) - Dorastenky - 27.10.2019

Celkové poradie

AKCIE
Poradie.Meno a priezvisko
1 - 4 Štetková Ema(STK LUČENEC - KALINOVO)
1 - 4 Trégerová Alexandra(STKM PODLAVICE)
1 - 4 Nemčeková Eliška(LOKOMOTÍVA VRÚTKY)
1 - 4 Kršiaková Jaroslava(KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE)