BTM ZA-BB (Dorast/Ml.žiactvo)

Propozície

Kategórie:
Dorast a mladšie žiactvo
Dátum:
27.10.2019
Usporiateľ:
Slávia TU Zvolen
Miesto konania:
Telocvičňa TU vo Zvolene, J.Krála 1
Riaditeľ turnaja:
Andrej Jankech
Hlavný rozhodca:
Zuzana Perháčová
Zástupca hl. rozhodcu:
Jaroslav Zliechovec
Prihlášky doručiť do (dátum, hodina) :
Piatok 26.10.2019 do 19:00 hod. e-mail: zperhacova@gmail.com
Stránka na ktorej budú výsledky:
https://sites.google.com/view/sto-slavia-tu-zvolen/home
Časovný plán:
Prezentácia 8:00 do 8.30 hod, žrebovanie 08:30 – 09:00, začiatok súťaží 09:00
Vklad:
5€