BTM ZA-BB (Dorast/Ml.žiactvo) - Dorastenky - 27.10.2019

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Štetková Ema(STK LUČENEC - KALINOVO) Trégerová Alexandra(STKM PODLAVICE) 1:3 A 1-3 09:00 0
2 Nemčeková Eliška(LOKOMOTÍVA VRÚTKY) Kršiaková Jaroslava(KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE) 3:0 A 4-2 09:00 0
3 Štetková Ema(STK LUČENEC - KALINOVO) Kršiaková Jaroslava(KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE) 3:0 A 1-2 09:00 0
4 Trégerová Alexandra(STKM PODLAVICE) Nemčeková Eliška(LOKOMOTÍVA VRÚTKY) 3:0 A 3-4 09:00 0
5 Štetková Ema(STK LUČENEC - KALINOVO) Nemčeková Eliška(LOKOMOTÍVA VRÚTKY) 3:0 A 1-4 09:00 0
6 Kršiaková Jaroslava(KST ZŠ TURČIANSKE TEPLICE) Trégerová Alexandra(STKM PODLAVICE) 0:3 A 2-3 09:00 0