BATT novoročný - Čataj 2018 - Open - 06.01.2018

2stupen - Pavúk

Stôl:
Štúň Štefan
Štúň Štefan
Kalman Rastislav3:0 (11-9,11-9,11-9)
Stôl:
Gieci Lukáš
Gieci Lukáš
Grigelová Natália3:0 (11-9,11-9,11-9)
Stôl:
Takáč Jakub
Takáč Jakub
Bodík Michal3:0 (11-9,11-9,11-9)
Stôl:
Lipták Andrej
Hatvany Dominik
Hatvany Dominik0:3 (9-11,9-11,9-11)