BATT novoročný - Čataj 2018 - Open - 06.01.2018

2stupen- Zápasy

FILTER

Fulltext:

Kolo:

Hráč:

Klub:

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokkolozápas
1 Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) BYE 1 A1-
2 Hanzlík Dušan(SK TUŽINA) Mihalský René(STO VEĽKÉ ÚĽANY) 0:3 1 P2-N2
3 Kokavcová Lucia(ŠK ŠOG NITRA) BYE 1 J2-
4 BYE Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) 1 -K1
5 Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) BYE 1 I1-
6 BYE Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) 1 -H2
7 Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) BYE 1 B2-
8 BYE Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) 1 -G1
9 Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) BYE 1 E1-
10 BYE Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 1 -D2
11 Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) BYE 1 Q1-
12 BYE Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) 1 -O1
13 Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) BYE 1 M1-
14 BYE Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) 1 -F2
15 Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) BYE 1 L2-
16 BYE Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) 1 -C1
17 Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) BYE 1 D1-
18 BYE Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) 1 -M2
19 Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) BYE 1 G2-
20 BYE Mészáros Vincent(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) 1 -N1
21 Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) BYE 1 P1-
22 BYE Prievozník Igor(STO SPOJE IVANKA) 1 -A2
23 Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) BYE 1 E2-
24 BYE Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) 1 -F1
25 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) BYE 1 H1-
26 BYE Masaryk Michal(STK ČATAJ LAST MILE) 1 -C2
27 Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) BYE 1 I2-
28 BYE Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) 1 -J1
29 Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) BYE 1 L1-
30 BYE Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 1 -K2
31 Kovács Peter(STK BLATNÉ) Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) 0:3 1 O2-Q2
32 BYE Bohuš Aurel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) 1 -B1
33 Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) Mihalský René(STO VEĽKÉ ÚĽANY) 3:0 2 A1-N2
34 Kokavcová Lucia(ŠK ŠOG NITRA) Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) 0:3 2 J2-K1
35 Klimová Monika(ŠKST KARLOVA VES) Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) 0:3 2 I1-H2
36 Bartovič Adam(ŠKST KARLOVA VES) Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) 0:3 2 B2-G1
37 Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Sivák Peter(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 3:0 2 E1-D2
38 Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) 0:3 2 Q1-O1
39 Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Henc Marian(ŠKST STAVBÁR BRATISLAVA) 3:0 2 M1-F2
40 Križanovič Kristián(STK ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK) Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) 0:3 2 L2-C1
41 Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Káčer Martin(ŠKST KARLOVA VES) 3:0 2 D1-M2
42 Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) Mészáros Vincent(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) 3:0 2 G2-N1
43 Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Prievozník Igor(STO SPOJE IVANKA) 3:0 2 P1-A2
44 Liptáková Nikoleta(STO SPOJE IVANKA) Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) 0:3 2 E2-F1
45 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) Masaryk Michal(STK ČATAJ LAST MILE) 3:0 2 H1-C2
46 Žilinec Ľubomír(STK ČATAJ LAST MILE) Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) 0:3 2 I2-J1
47 Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Eiterich Thorsten(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 3:0 2 L1-K2
48 Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) Bohuš Aurel(STO VEĽKÉ ÚĽANY) 3:0 2 Q2-B1
49 Somogyi Adrián(STO VEĽKÉ ÚĽANY) Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) 0:3 3 A1-K1
50 Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) Rábara Marcel(MSTK LEOPOLDOV) 3:0 3 H2-G1
51 Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Čičmiš Dušan(DYNAMO TRNOVEC NAD VÁHOM) 3:0 3 E1-O1
52 Marousková Monika(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) 0:3 3 M1-C1
53 Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Sýkora Juraj(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) 3:0 3 D1-G2
54 Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Gál Dominik(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) 3:0 3 P1-F1
55 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) Zadubenec Milan(ŠK ISTER BRATISLAVA) 3:0 3 H1-J1
56 Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Barta Peter(SLAVOJ SLÁDKOVIČOVO) 3:0 3 L1-Q2
57 Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) Kalman Rastislav(ŠKST KARLOVA VES) 3:0 4 K1-H2
58 Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Grigelová Natália(ŠKST BANÍK HAVÍŘOV) 3:0 4 E1-C1
59 Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Bodík Michal(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) 3:0 4 D1-P1
60 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) 0:3 4 H1-L1
61 Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) Gieci Lukáš(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) 3:0 5 K1-E1
62 Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) Hatvany Dominik(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) 3:0 5 D1-L1
63 Štúň Štefan(ŠKST FEROMAX BRATISLAVA) Takáč Jakub(STK DEVÍNSKA NOVÁ VES) 0:3 6 K1-D1