BATT novoročný - Čataj 2018 - Open - 06.01.2018

2stupen - Pavúk

A1
-
Somogyi Adrián
-
-
BYE
 
 
P2
0
Hanzlík Dušan
N2
3
Mihalský René
  
J2
-
Kokavcová Lucia
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
K1
-
Štúň Štefan
  
I1
-
Klimová Monika
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
H2
-
Kalman Rastislav
  
B2
-
Bartovič Adam
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
G1
-
Rábara Marcel
  
E1
-
Gieci Lukáš
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
D2
-
Sivák Peter
  
Q1
-
Macháň Roman
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
O1
-
Čičmiš Dušan
  
M1
-
Marousková Monika
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
F2
-
Henc Marian
  
L2
-
Križanovič Kristián
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
C1
-
Grigelová Natália
  
D1
-
Takáč Jakub
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
M2
-
Káčer Martin
  
G2
-
Sýkora Juraj
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
N1
-
Mészáros Vincent
  
P1
-
Bodík Michal
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
A2
-
Prievozník Igor
  
E2
-
Liptáková Nikoleta
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
F1
-
Gál Dominik
  
H1
-
Lipták Andrej
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
C2
-
Masaryk Michal
  
I2
-
Žilinec Ľubomír
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
J1
-
Zadubenec Milan
  
L1
-
Hatvany Dominik
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
K2
-
Eiterich Thorsten
  
O2
0
Kovács Peter
Q2
3
Barta Peter
 
 
-
-
BYE
B1
-
Bohuš Aurel
  
 
A1
3
Somogyi Adrián
N2
0
Mihalský René
 
 
  
 
J2
0
Kokavcová Lucia
K1
3
Štúň Štefan
 
 
I1
0
Klimová Monika
H2
3
Kalman Rastislav
 
 
  
 
B2
0
Bartovič Adam
G1
3
Rábara Marcel
 
 
E1
3
Gieci Lukáš
D2
0
Sivák Peter
 
 
  
 
Q1
0
Macháň Roman
O1
3
Čičmiš Dušan
 
 
M1
3
Marousková Monika
F2
0
Henc Marian
 
 
  
 
L2
0
Križanovič Kristián
C1
3
Grigelová Natália
 
 
D1
3
Takáč Jakub
M2
0
Káčer Martin
 
 
  
 
G2
3
Sýkora Juraj
N1
0
Mészáros Vincent
 
 
P1
3
Bodík Michal
A2
0
Prievozník Igor
 
 
  
 
E2
0
Liptáková Nikoleta
F1
3
Gál Dominik
 
 
H1
3
Lipták Andrej
C2
0
Masaryk Michal
 
 
  
 
I2
0
Žilinec Ľubomír
J1
3
Zadubenec Milan
 
 
L1
3
Hatvany Dominik
K2
0
Eiterich Thorsten
 
 
  
 
Q2
3
Barta Peter
B1
0
Bohuš Aurel
 
 
 
 
A1
0
Somogyi Adrián
K1
3
Štúň Štefan
 
 
 
  
 
 
H2
3
Kalman Rastislav
G1
0
Rábara Marcel
 
 
 
 
E1
3
Gieci Lukáš
O1
0
Čičmiš Dušan
 
 
 
  
 
 
M1
0
Marousková Monika
C1
3
Grigelová Natália
 
 
 
 
D1
3
Takáč Jakub
G2
0
Sýkora Juraj
 
 
 
  
 
 
P1
3
Bodík Michal
F1
0
Gál Dominik
 
 
 
 
H1
3
Lipták Andrej
J1
0
Zadubenec Milan
 
 
 
  
 
 
L1
3
Hatvany Dominik
Q2
0
Barta Peter
 
 
 
 
 
 
 
 
K1
3
Štúň Štefan
H2
0
Kalman Rastislav
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
E1
3
Gieci Lukáš
C1
0
Grigelová Natália
 
 
 
 
 
 
 
 
D1
3
Takáč Jakub
P1
0
Bodík Michal
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
H1
0
Lipták Andrej
L1
3
Hatvany Dominik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K1
3
Štúň Štefan
E1
0
Gieci Lukáš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
D1
3
Takáč Jakub
L1
0
Hatvany Dominik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K1
0
Štúň Štefan
D1
3
Takáč Jakub