Top 8 BA kraja - 4.liga - 27.04.2014

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Frčo Miloš(Senec) 13111113 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Medňanský Ladislav (Senec) 1131311 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-8
Frčo Miloš
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 8111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 11534 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-7
Kurilla Matej
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Mezei Roman (Senec) 111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 x(x) 000 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-6
Mezei Roman
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Zahradský Michal (Sv.Jur) 1111911 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 47118 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-5
Zahradský Michal
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Frčo Miloš(Senec) 998 0
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 111111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-7
Čermáková Paulína
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Medňanský Ladislav (Senec) 111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 x(x) 000 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-6
Medňanský Ladislav
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 1111814 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 721112 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
Kurilla Matej
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Mezei Roman (Senec) 1181111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Zahradský Michal (Sv.Jur) 91166 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Mezei Roman
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 9 Frčo Miloš(Senec) 111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 x(x) 000 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-6
Frčo Miloš
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 10 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 810111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 1112879 2
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-5
Čermáková Paulína
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 11 Medňanský Ladislav (Senec) 13111212 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Zahradský Michal (Sv.Jur) 1591010 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-4
Medňanský Ladislav
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 12 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 7119117 2
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:00 Mezei Roman (Senec) 11911711 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Mezei Roman
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Frčo Miloš(Senec) 151311 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 13117 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
Frčo Miloš
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 x(x) 000 0
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Zahradský Michal (Sv.Jur) 111111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-4
Zahradský Michal
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 1070 0
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Mezei Roman (Senec) 121111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-3
Mezei Roman
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Medňanský Ladislav (Senec) 1171198 2
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 61171111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-2
Kurilla Matej
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Frčo Miloš(Senec) 1111216 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Zahradský Michal (Sv.Jur) 751114 1
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Frčo Miloš
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 11711714 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Mezei Roman (Senec) 61161112 2
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
Mišík Ľubomír ml.
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 x(x) 000 0
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 111111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-2
Kurilla Matej
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 111011511 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Medňanský Ladislav (Senec) 6127118 2
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-8
Čermáková Paulína
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 9 Frčo Miloš(Senec) 9911119 2
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Mezei Roman (Senec) 11119911 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Mezei Roman
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 10 Zahradský Michal (Sv.Jur) 1010111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 1212259 2
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Zahradský Michal
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 11 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 1184115 2
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Medňanský Ladislav (Senec) 71111411 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-8
Medňanský Ladislav
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 12 x(x) 000 0
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:20 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 111111 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-7
Čermáková Paulína
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Frčo Miloš(Senec) 59118 1
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:40 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 1111711 3
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Kurilla Matej
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Mezei Roman (Senec) 111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:40 Medňanský Ladislav (Senec) 436 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-8
Mezei Roman
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Zahradský Michal (Sv.Jur) 31171111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:40 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 1151198 2
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-7
Zahradský Michal
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 111111 3
Dátum: 27.04.2014
Čas: 09:40 x(x) 000 0
Kategória: 4.liga
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-6
Mišík Ľubomír ml.