Top 8 BA kraja - 4.liga - 27.04.2014

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Frčo Miloš(Senec) Medňanský Ladislav (Senec) 3:1 A 1-8 09:00 1
2 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 3:1 A 2-7 09:00 2
3 Mezei Roman (Senec) x(x) 3:0 A 3-6 09:00 3
4 Zahradský Michal (Sv.Jur) Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 3:1 A 4-5 09:00 4
5 Frčo Miloš(Senec) Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 0:3 A 1-7 09:00 5
6 Medňanský Ladislav (Senec) x(x) 3:0 A 8-6 09:00 6
7 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 3:1 A 2-5 09:00 7
8 Mezei Roman (Senec) Zahradský Michal (Sv.Jur) 3:1 A 3-4 09:00 8
9 Frčo Miloš(Senec) x(x) 3:0 A 1-6 09:00 9
10 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 3:2 A 7-5 09:00 10
11 Medňanský Ladislav (Senec) Zahradský Michal (Sv.Jur) 3:1 A 8-4 09:00 11
12 Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) Mezei Roman (Senec) 2:3 A 2-3 09:00 12
13 Frčo Miloš(Senec) Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) 3:0 A 1-5 09:20 1
14 x(x) Zahradský Michal (Sv.Jur) 0:3 A 6-4 09:20 2
15 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) Mezei Roman (Senec) 0:3 A 7-3 09:20 3
16 Medňanský Ladislav (Senec) Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 2:3 A 8-2 09:20 4
17 Frčo Miloš(Senec) Zahradský Michal (Sv.Jur) 3:1 A 1-4 09:20 5
18 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) Mezei Roman (Senec) 3:2 A 5-3 09:20 6
19 x(x) Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 0:3 A 6-2 09:20 7
20 Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) Medňanský Ladislav (Senec) 3:2 A 7-8 09:20 8
21 Frčo Miloš(Senec) Mezei Roman (Senec) 2:3 A 1-3 09:20 9
22 Zahradský Michal (Sv.Jur) Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 3:2 A 4-2 09:20 10
23 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) Medňanský Ladislav (Senec) 2:3 A 5-8 09:20 11
24 x(x) Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 0:3 A 6-7 09:20 12
25 Frčo Miloš(Senec) Kurilla Matej(ŠKST Karlova Ves) 1:3 A 1-2 09:40 1
26 Mezei Roman (Senec) Medňanský Ladislav (Senec) 3:0 A 3-8 09:40 2
27 Zahradský Michal (Sv.Jur) Čermáková Paulína (ŠKST Karlova Ves) 3:2 A 4-7 09:40 3
28 Mišík Ľubomír ml.(Vinosady) x(x) 3:0 A 5-6 09:40 4