Spojárska Liga - Pozvaní open - 21.09.2014

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-18
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-17
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-16
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-15
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-14
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-13
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-12
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:00 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-11
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-10
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Jozef Špánik(Neussiedler an See) 847 0
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Lukáš Nemček(STO Spoje B) 111111 3
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-17
Lukáš Nemček
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-16
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-15
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-14
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-13
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-12
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:20 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-11
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-10
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-9
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-16
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-15
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-14
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-13
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-12
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Richard Lelkeš(STO Spoje B) 847 0
Dátum: 21.09.2014
Čas: 09:40 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 111111 3
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-11
Andrej Čajkovič
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-10
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-9
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-8
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-15
zápas č. 29 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-14
zápas č. 30 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-13
zápas č. 31 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-12
zápas č. 32 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:00 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-11
zápas č. 33 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-10
zápas č. 34 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-9
zápas č. 35 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-8
zápas č. 36 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-7
zápas č. 37 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-14
zápas č. 38 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-13
zápas č. 39 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-12
zápas č. 40 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Lukáš Nemček(STO Spoje B) 48111114 3
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:20 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 11117812 2
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-11
Lukáš Nemček
zápas č. 41 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-10
zápas č. 42 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-9
zápas č. 43 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-8
zápas č. 44 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-7
zápas č. 45 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-6
zápas č. 46 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-13
zápas č. 47 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-12
zápas č. 48 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 10:40 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-11
zápas č. 49 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-10
zápas č. 50 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-9
zápas č. 51 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-8
zápas č. 52 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-7
zápas č. 53 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-6
zápas č. 54 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-5
zápas č. 55 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-12
zápas č. 56 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:00 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-11
zápas č. 57 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-10
zápas č. 58 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-9
zápas č. 59 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-8
zápas č. 60 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-7
zápas č. 61 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-6
zápas č. 62 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
zápas č. 63 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
zápas č. 64 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Jozef Špánik(Neussiedler an See) 11847 1
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:20 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 7111111 3
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-11
Andrej Čajkovič
zápas č. 65 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-10
zápas č. 66 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-9
zápas č. 67 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-8
zápas č. 68 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-7
zápas č. 69 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-6
zápas č. 70 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-5
zápas č. 71 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-4
zápas č. 72 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 11:40 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
zápas č. 73 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Marian Juráš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-10
zápas č. 74 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-9
zápas č. 75 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-8
zápas č. 76 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-7
zápas č. 77 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-6
zápas č. 78 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-5
zápas č. 79 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-4
zápas č. 80 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:00 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-3
zápas č. 81 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 18-2
zápas č. 82 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-9
zápas č. 83 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-8
zápas č. 84 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-7
zápas č. 85 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-6
zápas č. 86 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-5
zápas č. 87 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-4
zápas č. 88 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:20 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-3
zápas č. 89 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-2
zápas č. 90 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 17-18
zápas č. 91 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-8
zápas č. 92 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-7
zápas č. 93 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-6
zápas č. 94 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-5
zápas č. 95 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-4
zápas č. 96 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 12:40 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-3
zápas č. 97 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-2
zápas č. 98 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-18
zápas č. 99 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 16-17
zápas č. 100 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Peter Tolla(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-7
zápas č. 101 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-6
zápas č. 102 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-5
zápas č. 103 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-4
zápas č. 104 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:00 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-3
zápas č. 105 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-2
zápas č. 106 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-18
zápas č. 107 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-17
zápas č. 108 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 15-16
zápas č. 109 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-6
zápas č. 110 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-5
zápas č. 111 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-4
zápas č. 112 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:20 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-3
zápas č. 113 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-2
zápas č. 114 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-18
zápas č. 115 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-17
zápas č. 116 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-16
zápas č. 117 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jan Sokol(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 14-15
zápas č. 118 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
zápas č. 119 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-4
zápas č. 120 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 13:40 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-3
zápas č. 121 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-2
zápas č. 122 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-18
zápas č. 123 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-17
zápas č. 124 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-16
zápas č. 125 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-15
zápas č. 126 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Martin Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 13-14
zápas č. 127 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Jozef Špánik(Neussiedler an See) 111111 3
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Richard Lelkeš(STO Spoje B) 879 0
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Jozef Špánik
zápas č. 128 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:00 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
zápas č. 129 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-2
zápas č. 130 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-18
zápas č. 131 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-17
zápas č. 132 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-16
zápas č. 133 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-15
zápas č. 134 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-14
zápas č. 135 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 12-13
zápas č. 136 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:20 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
zápas č. 137 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Richard Lelkeš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
zápas č. 138 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-18
zápas č. 139 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Lukáš Nemček(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-17
zápas č. 140 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-16
zápas č. 141 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-15
zápas č. 142 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-14
zápas č. 143 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-13
zápas č. 144 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 14:40 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 11-12
zápas č. 145 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Jozef Špánik(Neussiedler an See)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Pavol Hrúzik(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
zápas č. 146 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Ondrej Kleman(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Jaroslav Školík(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-18
zápas č. 147 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Richard Lelkeš(STO Spoje B) 11846 1
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Lukáš Nemček(STO Spoje B) 7111111 3
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-17
Lukáš Nemček
zápas č. 148 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Andrej Mikloš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Marian Krkoš(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-16
zápas č. 149 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Martin Ševčík(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Peter Kováčik(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 6-15
zápas č. 150 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Peter Tolla(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Jan Sokol(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 7-14
zápas č. 151 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 7 Juraj Vároš(STO Spoje B)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Martin Vároš(STO Spoje B)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 8-13
zápas č. 152 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 8 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:00 Dávid Dužek(STO Spoje C)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 9-12
zápas č. 153 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Marian Juráš(STO Spoje A)
Dátum: 21.09.2014
Čas: 15:20 Andrej Čajkovič(STO Spoje A)
Kategória: Pozvaní open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 10-11