Spojárska Liga - Pozvaní open - 21.09.2014

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 1-18 09:00 1
2 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 2-17 09:00 2
3 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 3-16 09:00 3
4 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 4-15 09:00 4
5 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Jan Sokol(STO Spoje C) A 5-14 09:00 5
6 Martin Ševčík(STO Spoje B) Martin Vároš(STO Spoje B) A 6-13 09:00 6
7 Peter Tolla(STO Spoje C) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 7-12 09:00 7
8 Juraj Vároš(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 8-11 09:00 8
9 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Marian Juráš(STO Spoje A) A 9-10 09:20 1
10 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Lukáš Nemček(STO Spoje B) 0:3 A 1-17 09:20 2
11 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 18-16 09:20 3
12 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 2-15 09:20 4
13 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Jan Sokol(STO Spoje C) A 3-14 09:20 5
14 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Martin Vároš(STO Spoje B) A 4-13 09:20 6
15 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 5-12 09:20 7
16 Martin Ševčík(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 6-11 09:20 8
17 Peter Tolla(STO Spoje C) Marian Juráš(STO Spoje A) A 7-10 09:40 1
18 Juraj Vároš(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 8-9 09:40 2
19 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 1-16 09:40 3
20 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 17-15 09:40 4
21 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Jan Sokol(STO Spoje C) A 18-14 09:40 5
22 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Martin Vároš(STO Spoje B) A 2-13 09:40 6
23 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 3-12 09:40 7
24 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 0:3 A 4-11 09:40 8
25 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Marian Juráš(STO Spoje A) A 5-10 10:00 1
26 Martin Ševčík(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 6-9 10:00 2
27 Peter Tolla(STO Spoje C) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 7-8 10:00 3
28 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 1-15 10:00 4
29 Marian Krkoš(STO Spoje A) Jan Sokol(STO Spoje C) A 16-14 10:00 5
30 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Martin Vároš(STO Spoje B) A 17-13 10:00 6
31 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 18-12 10:00 7
32 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 2-11 10:00 8
33 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Marian Juráš(STO Spoje A) A 3-10 10:20 1
34 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 4-9 10:20 2
35 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 5-8 10:20 3
36 Martin Ševčík(STO Spoje B) Peter Tolla(STO Spoje C) A 6-7 10:20 4
37 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Jan Sokol(STO Spoje C) A 1-14 10:20 5
38 Peter Kováčik(STO Spoje C) Martin Vároš(STO Spoje B) A 15-13 10:20 6
39 Marian Krkoš(STO Spoje A) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 16-12 10:20 7
40 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 3:2 A 17-11 10:20 8
41 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Marian Juráš(STO Spoje A) A 18-10 10:40 1
42 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 2-9 10:40 2
43 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 3-8 10:40 3
44 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Peter Tolla(STO Spoje C) A 4-7 10:40 4
45 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 5-6 10:40 5
46 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Martin Vároš(STO Spoje B) A 1-13 10:40 6
47 Jan Sokol(STO Spoje C) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 14-12 10:40 7
48 Peter Kováčik(STO Spoje C) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 15-11 10:40 8
49 Marian Krkoš(STO Spoje A) Marian Juráš(STO Spoje A) A 16-10 11:00 1
50 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 17-9 11:00 2
51 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 18-8 11:00 3
52 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Peter Tolla(STO Spoje C) A 2-7 11:00 4
53 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 3-6 11:00 5
54 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 4-5 11:00 6
55 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 1-12 11:00 7
56 Martin Vároš(STO Spoje B) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 13-11 11:00 8
57 Jan Sokol(STO Spoje C) Marian Juráš(STO Spoje A) A 14-10 11:20 1
58 Peter Kováčik(STO Spoje C) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 15-9 11:20 2
59 Marian Krkoš(STO Spoje A) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 16-8 11:20 3
60 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Peter Tolla(STO Spoje C) A 17-7 11:20 4
61 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 18-6 11:20 5
62 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 2-5 11:20 6
63 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 3-4 11:20 7
64 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) 1:3 A 1-11 11:20 8
65 Dávid Dužek(STO Spoje C) Marian Juráš(STO Spoje A) A 12-10 11:40 1
66 Martin Vároš(STO Spoje B) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 13-9 11:40 2
67 Jan Sokol(STO Spoje C) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 14-8 11:40 3
68 Peter Kováčik(STO Spoje C) Peter Tolla(STO Spoje C) A 15-7 11:40 4
69 Marian Krkoš(STO Spoje A) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 16-6 11:40 5
70 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 17-5 11:40 6
71 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 18-4 11:40 7
72 Pavol Hrúzik(STO Spoje B) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 2-3 11:40 8
73 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Marian Juráš(STO Spoje A) A 1-10 12:00 1
74 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 11-9 12:00 2
75 Dávid Dužek(STO Spoje C) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 12-8 12:00 3
76 Martin Vároš(STO Spoje B) Peter Tolla(STO Spoje C) A 13-7 12:00 4
77 Jan Sokol(STO Spoje C) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 14-6 12:00 5
78 Peter Kováčik(STO Spoje C) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 15-5 12:00 6
79 Marian Krkoš(STO Spoje A) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 16-4 12:00 7
80 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 17-3 12:00 8
81 Jaroslav Školík(STO Spoje A) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 18-2 12:20 1
82 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) A 1-9 12:20 2
83 Marian Juráš(STO Spoje A) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 10-8 12:20 3
84 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Peter Tolla(STO Spoje C) A 11-7 12:20 4
85 Dávid Dužek(STO Spoje C) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 12-6 12:20 5
86 Martin Vároš(STO Spoje B) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 13-5 12:20 6
87 Jan Sokol(STO Spoje C) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 14-4 12:20 7
88 Peter Kováčik(STO Spoje C) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 15-3 12:20 8
89 Marian Krkoš(STO Spoje A) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 16-2 12:40 1
90 Lukáš Nemček(STO Spoje B) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 17-18 12:40 2
91 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Juraj Vároš(STO Spoje B) A 1-8 12:40 3
92 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Peter Tolla(STO Spoje C) A 9-7 12:40 4
93 Marian Juráš(STO Spoje A) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 10-6 12:40 5
94 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 11-5 12:40 6
95 Dávid Dužek(STO Spoje C) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 12-4 12:40 7
96 Martin Vároš(STO Spoje B) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 13-3 12:40 8
97 Jan Sokol(STO Spoje C) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 14-2 13:00 1
98 Peter Kováčik(STO Spoje C) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 15-18 13:00 2
99 Marian Krkoš(STO Spoje A) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 16-17 13:00 3
100 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Peter Tolla(STO Spoje C) A 1-7 13:00 4
101 Juraj Vároš(STO Spoje B) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 8-6 13:00 5
102 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 9-5 13:00 6
103 Marian Juráš(STO Spoje A) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 10-4 13:00 7
104 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 11-3 13:00 8
105 Dávid Dužek(STO Spoje C) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 12-2 13:20 1
106 Martin Vároš(STO Spoje B) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 13-18 13:20 2
107 Jan Sokol(STO Spoje C) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 14-17 13:20 3
108 Peter Kováčik(STO Spoje C) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 15-16 13:20 4
109 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Martin Ševčík(STO Spoje B) A 1-6 13:20 5
110 Peter Tolla(STO Spoje C) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 7-5 13:20 6
111 Juraj Vároš(STO Spoje B) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 8-4 13:20 7
112 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 9-3 13:20 8
113 Marian Juráš(STO Spoje A) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 10-2 13:40 1
114 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 11-18 13:40 2
115 Dávid Dužek(STO Spoje C) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 12-17 13:40 3
116 Martin Vároš(STO Spoje B) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 13-16 13:40 4
117 Jan Sokol(STO Spoje C) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 14-15 13:40 5
118 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Andrej Mikloš(STO Spoje B) A 1-5 13:40 6
119 Martin Ševčík(STO Spoje B) Richard Lelkeš(STO Spoje B) A 6-4 13:40 7
120 Peter Tolla(STO Spoje C) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 7-3 13:40 8
121 Juraj Vároš(STO Spoje B) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 8-2 14:00 1
122 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 9-18 14:00 2
123 Marian Juráš(STO Spoje A) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 10-17 14:00 3
124 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 11-16 14:00 4
125 Dávid Dužek(STO Spoje C) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 12-15 14:00 5
126 Martin Vároš(STO Spoje B) Jan Sokol(STO Spoje C) A 13-14 14:00 6
127 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Richard Lelkeš(STO Spoje B) 3:0 A 1-4 14:00 7
128 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 5-3 14:00 8
129 Martin Ševčík(STO Spoje B) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 6-2 14:20 1
130 Peter Tolla(STO Spoje C) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 7-18 14:20 2
131 Juraj Vároš(STO Spoje B) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 8-17 14:20 3
132 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 9-16 14:20 4
133 Marian Juráš(STO Spoje A) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 10-15 14:20 5
134 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Jan Sokol(STO Spoje C) A 11-14 14:20 6
135 Dávid Dužek(STO Spoje C) Martin Vároš(STO Spoje B) A 12-13 14:20 7
136 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Ondrej Kleman(STO Spoje A) A 1-3 14:20 8
137 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 4-2 14:40 1
138 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 5-18 14:40 2
139 Martin Ševčík(STO Spoje B) Lukáš Nemček(STO Spoje B) A 6-17 14:40 3
140 Peter Tolla(STO Spoje C) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 7-16 14:40 4
141 Juraj Vároš(STO Spoje B) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 8-15 14:40 5
142 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Jan Sokol(STO Spoje C) A 9-14 14:40 6
143 Marian Juráš(STO Spoje A) Martin Vároš(STO Spoje B) A 10-13 14:40 7
144 Andrej Čajkovič(STO Spoje A) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 11-12 14:40 8
145 Jozef Špánik(Neussiedler an See) Pavol Hrúzik(STO Spoje B) A 1-2 15:00 1
146 Ondrej Kleman(STO Spoje A) Jaroslav Školík(STO Spoje A) A 3-18 15:00 2
147 Richard Lelkeš(STO Spoje B) Lukáš Nemček(STO Spoje B) 1:3 A 4-17 15:00 3
148 Andrej Mikloš(STO Spoje B) Marian Krkoš(STO Spoje A) A 5-16 15:00 4
149 Martin Ševčík(STO Spoje B) Peter Kováčik(STO Spoje C) A 6-15 15:00 5
150 Peter Tolla(STO Spoje C) Jan Sokol(STO Spoje C) A 7-14 15:00 6
151 Juraj Vároš(STO Spoje B) Martin Vároš(STO Spoje B) A 8-13 15:00 7
152 Juraj Vyhnalík(STO Spoje C) Dávid Dužek(STO Spoje C) A 9-12 15:00 8
153 Marian Juráš(STO Spoje A) Andrej Čajkovič(STO Spoje A) A 10-11 15:20 1