Priateľský turnaj - Pozvaní - 22.01.2016

1.Stupeň - Tabuľky

Vypočítané poradie 5
Nastavené poradie 5
Poradie= 5
Vypočítané poradie 3
Nastavené poradie 3
Výhra s Lelkeš Richard
Prehra s Sýkora Juraj
Podiel skóre (4/5)/10 = 0.008
Podiel loptičiek (84/91)/1000=0.000923
Podiel spolu (0.008+0.000923)=0.008923
Poradie= 3
Vypočítané poradie 4
Nastavené poradie 4
Prehra s Lelkeš Richard
Výhra s Hegedüš Michal
Podiel skóre (3/4)/10 = 0.0075
Podiel loptičiek (62/67)/1000=0.000925
Podiel spolu (0.0075+0.000925)=0.008425
Poradie= 4
Vypočítané poradie 1
Nastavené poradie 1
Poradie= 1
Vypočítané poradie 2
Nastavené poradie 2
Výhra s Sýkora Juraj
Prehra s Hegedüš Michal
Podiel skóre (5/3)/10 = 0.016667
Podiel loptičiek (88/76)/1000=0.001158
Podiel spolu (0.016667+0.001158)=0.017825
Poradie= 2