Priateľský turnaj - Pozvaní - 22.01.2016

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) 3:0 A 5-3 18:45 1
2 Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) 2:3 A 4-2 18:45 2
3 Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) 2:3 A 1-3 18:45 3
4 Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) 1:3 A 5-4 18:45 4
5 Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) 3:1 A 1-2 19:05 1
6 Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) 0:3 A 3-4 19:05 2
7 Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) Čajkovič Andrej(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:3 A 1-4 19:05 3
8 Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) 3:2 A 2-5 19:05 4
9 Grega Roland(ŠK ISTER BRATISLAVA) Lelkeš Richard(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:3 A 1-5 19:25 1
10 Hegedüš Michal(ŠK ISTER BRATISLAVA) Sýkora Juraj(KERAMING - KUBRAN TRENČÍN) 1:3 A 2-3 19:25 2