Pohár starostu obce Bernolákovo - Dospelí - 13.02.2016

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Červeňová Nina(Červeňovci) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Cipciarová Oľga(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Červeňová Nina
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Némethy Alojz(Bernolákovo) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Šulla Branislav(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Šulla Branislav
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Klimeš Milan(Červeňovci) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Vokounova Tatiana(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Klimeš Milan
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Červeň Marian(Červeňovci) 11877 1
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Moravčík Rastislav(Bernolákovo) 7111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Moravčík Rastislav
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Grúberová Alexandra(Červeňovci) 71187 1
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) 1171111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Vokoun Jaroslav
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Náhradník (Bernolákovo) 000 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:00 Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Šlosár Ľuboš
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Šticová Zuzana(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Barkol Marek(Bernolákovo) 878 0
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Šticová Zuzana
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kováč Tomáš(Bernolákovo) 11117711 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Sedmák Jozef(Bernolákovo) 7811117 2
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Kováč Tomáš
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Štica Ľuboš(Bernolákovo) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Krutek Pavol(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Krutek Pavol
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Chromiak Slávo(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Hajzok Peter(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Chromiak Slávo
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Červeňová Nina(Červeňovci) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Šlosár Ľuboš
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Némethy Alojz(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:20 Barkol Marek(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Némethy Alojz
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Klimeš Milan(Červeňovci) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Sedmák Jozef(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Sedmák Jozef
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Červeň Marian(Červeňovci) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Krutek Pavol(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Krutek Pavol
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Grúberová Alexandra(Červeňovci) 11877 1
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Hajzok Peter(Bernolákovo) 7111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Hajzok Peter
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Cipciarová Oľga(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Náhradník (Bernolákovo) 000 0
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Cipciarová Oľga
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Šulla Branislav(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Šticová Zuzana(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Šulla Branislav
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Vokounova Tatiana(Bernolákovo) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 14:40 Kováč Tomáš(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Kováč Tomáš
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Moravčík Rastislav(Bernolákovo) 1111711 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Štica Ľuboš(Bernolákovo) 78117 1
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Moravčík Rastislav
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) 11877 1
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Chromiak Slávo(Bernolákovo) 7111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Chromiak Slávo
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Červeňová Nina(Červeňovci) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Náhradník (Bernolákovo) 000 0
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Červeňová Nina
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Némethy Alojz(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Šticová Zuzana(Bernolákovo) 787 0
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Némethy Alojz
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Klimeš Milan(Červeňovci) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Kováč Tomáš(Bernolákovo) 877 0
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Klimeš Milan
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Červeň Marian(Červeňovci) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:00 Štica Ľuboš(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Štica Ľuboš
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Grúberová Alexandra(Červeňovci) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Chromiak Slávo(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Chromiak Slávo
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Cipciarová Oľga(Bernolákovo) 877 0
Kategória: Dospelí
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Šlosár Ľuboš
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Barkol Marek(Bernolákovo) 787 0
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Šulla Branislav(Bernolákovo) 111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Šulla Branislav
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Sedmák Jozef(Bernolákovo) 111111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Vokounova Tatiana(Bernolákovo) 877 0
Kategória: Dospelí
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Sedmák Jozef
zápas č. 29 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Krutek Pavol(Bernolákovo) 1181111 3
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Moravčík Rastislav(Bernolákovo) 71178 1
Kategória: Dospelí
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Krutek Pavol
zápas č. 30 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 6 Hajzok Peter(Bernolákovo) 11877 1
Dátum: 13.02.2016
Čas: 15:20 Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) 7111111 3
Kategória: Dospelí
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Vokoun Jaroslav