Pohár starostu obce Bernolákovo - Dospelí - 13.02.2016

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Červeňová Nina(Červeňovci) Cipciarová Oľga(Bernolákovo) 3:0 A 1-3 14:00 1
2 Némethy Alojz(Bernolákovo) Šulla Branislav(Bernolákovo) 0:3 B 1-3 14:00 2
3 Klimeš Milan(Červeňovci) Vokounova Tatiana(Bernolákovo) 3:0 C 1-3 14:00 3
4 Červeň Marian(Červeňovci) Moravčík Rastislav(Bernolákovo) 1:3 D 1-3 14:00 4
5 Grúberová Alexandra(Červeňovci) Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) 1:3 E 1-3 14:00 5
6 Náhradník (Bernolákovo) Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) 0:3 A 4-2 14:00 6
7 Šticová Zuzana(Bernolákovo) Barkol Marek(Bernolákovo) 3:0 B 4-2 14:20 1
8 Kováč Tomáš(Bernolákovo) Sedmák Jozef(Bernolákovo) 3:2 C 4-2 14:20 2
9 Štica Ľuboš(Bernolákovo) Krutek Pavol(Bernolákovo) 0:3 D 4-2 14:20 3
10 Chromiak Slávo(Bernolákovo) Hajzok Peter(Bernolákovo) 3:0 E 4-2 14:20 4
11 Červeňová Nina(Červeňovci) Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) 0:3 A 1-2 14:20 5
12 Némethy Alojz(Bernolákovo) Barkol Marek(Bernolákovo) 3:0 B 1-2 14:20 6
13 Klimeš Milan(Červeňovci) Sedmák Jozef(Bernolákovo) 0:3 C 1-2 14:40 1
14 Červeň Marian(Červeňovci) Krutek Pavol(Bernolákovo) 0:3 D 1-2 14:40 2
15 Grúberová Alexandra(Červeňovci) Hajzok Peter(Bernolákovo) 1:3 E 1-2 14:40 3
16 Cipciarová Oľga(Bernolákovo) Náhradník (Bernolákovo) 3:0 A 3-4 14:40 4
17 Šulla Branislav(Bernolákovo) Šticová Zuzana(Bernolákovo) 3:0 B 3-4 14:40 5
18 Vokounova Tatiana(Bernolákovo) Kováč Tomáš(Bernolákovo) 0:3 C 3-4 14:40 6
19 Moravčík Rastislav(Bernolákovo) Štica Ľuboš(Bernolákovo) 3:1 D 3-4 15:00 1
20 Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) Chromiak Slávo(Bernolákovo) 1:3 E 3-4 15:00 2
21 Červeňová Nina(Červeňovci) Náhradník (Bernolákovo) 3:0 A 1-4 15:00 3
22 Némethy Alojz(Bernolákovo) Šticová Zuzana(Bernolákovo) 3:0 B 1-4 15:00 4
23 Klimeš Milan(Červeňovci) Kováč Tomáš(Bernolákovo) 3:0 C 1-4 15:00 5
24 Červeň Marian(Červeňovci) Štica Ľuboš(Bernolákovo) 0:3 D 1-4 15:00 6
25 Grúberová Alexandra(Červeňovci) Chromiak Slávo(Bernolákovo) 0:3 E 1-4 15:20 1
26 Šlosár Ľuboš(Bernolákovo) Cipciarová Oľga(Bernolákovo) 3:0 A 2-3 15:20 2
27 Barkol Marek(Bernolákovo) Šulla Branislav(Bernolákovo) 0:3 B 2-3 15:20 3
28 Sedmák Jozef(Bernolákovo) Vokounova Tatiana(Bernolákovo) 3:0 C 2-3 15:20 4
29 Krutek Pavol(Bernolákovo) Moravčík Rastislav(Bernolákovo) 3:1 D 2-3 15:20 5
30 Hajzok Peter(Bernolákovo) Vokoun Jaroslav(Bernolákovo) 1:3 E 2-3 15:20 6