Moščanský klubový - klobáskový - Dvojhry - 12.01.2019

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:00 Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 745 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Strišovský Damián
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 946 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:00 Špánik Jozef(TTC Joise) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Špánik Jozef
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval Peter(TTC ROVINKA) 31287 1
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:00 Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 11101111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Trančík Ivan
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:00 Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 888 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Džubák Ján
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 777 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:20 Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Čupík Miloslav
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 668 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:20 Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Polakovič Marián
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 644 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:20 Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Válek Ľubomír
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 796 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:20 Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Juráš Marian
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) 111311 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:40 Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 9117 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Strišovský Damián
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 949 0
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:40 Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Polakovič Marián
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval Peter(TTC ROVINKA) 1211511 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:40 Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) 108116 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Koval Peter
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 12:40 Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 888 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Džubák Ján
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 1171111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:00 Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 91158 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Hucík Stanislav
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Špánik Jozef(TTC Joise) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:00 Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 688 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Špánik Jozef
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 8111114 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:00 Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 117812 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Trančík Ivan
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 1191111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:00 Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 71155 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Drozd Pavol
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:20 Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 999 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Strišovský Damián
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:20 Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 638 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Demírová Nataša
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval Peter(TTC ROVINKA) 11111011 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:20 Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 59126 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Koval Peter
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:20 Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 888 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Džubák Ján
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 16111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:40 Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 18439 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Čupík Miloslav
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:40 Špánik Jozef(TTC Joise) 797 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Polakovič Marián
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) 1181111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:40 Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 91199 1
Kategória: Dvojhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Válek Ľubomír
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 111111 3
Dátum: 12.01.2019
Čas: 13:40 Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 898 0
Kategória: Dvojhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Juráš Marian