Moščanský klubový - klobáskový - Dvojhry - 12.01.2019

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 A 1-3 12:00 0
2 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Špánik Jozef(TTC Joise) 0:3 B 1-3 12:00 0
3 Koval Peter(TTC ROVINKA) Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 1:3 C 1-3 12:00 0
4 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 D 1-3 12:00 0
5 Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 0:3 A 4-2 12:20 0
6 Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 0:3 B 4-2 12:20 0
7 Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) 0:3 C 4-2 12:20 0
8 Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 0:3 D 4-2 12:20 0
9 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 A 1-2 12:40 0
10 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 0:3 B 1-2 12:40 0
11 Koval Peter(TTC ROVINKA) Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) 3:1 C 1-2 12:40 0
12 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 D 1-2 12:40 0
13 Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 A 3-4 13:00 0
14 Špánik Jozef(TTC Joise) Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 B 3-4 13:00 0
15 Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 C 3-4 13:00 0
16 Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 D 3-4 13:00 0
17 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Kopilec Vladimír(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 A 1-4 13:20 0
18 Demírová Nataša(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Kováčik Rudolf(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 B 1-4 13:20 0
19 Koval Peter(TTC ROVINKA) Kopp Jozef st.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 C 1-4 13:20 0
20 Džubák Ján(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Kopp Jozef ml.(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 D 1-4 13:20 0
21 Čupík Miloslav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Hucík Stanislav(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 A 2-3 13:40 0
22 Polakovič Marián(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Špánik Jozef(TTC Joise) 3:0 B 2-3 13:40 0
23 Válek Ľubomír(TTC ROVINKA) Trančík Ivan(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:1 C 2-3 13:40 0
24 Juráš Marian(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) Drozd Pavol(TJ SLOVAN OÚ MOST PRI BA) 3:0 D 2-3 13:40 0