Mikulášsky turnaj dvojíc - Družstvá - 08.12.2019

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:00 Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Falcon
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:00 Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Čajky
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:00 Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Svetikovci
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:30 Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Dužekovci
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) 1100 1
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:30 Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 01111 2
Kategória: Družstvá
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Mičkovci
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 11:30 Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Čajky
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 11011 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:00 Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) 0110 1
Kategória: Družstvá
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Svetikovci
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:00 Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Dužekovci
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:00 Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Mičkovci
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:30 Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Pumy
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) 11011 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:30 Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 0110 1
Kategória: Družstvá
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Vesmír
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1111 2
Dátum: 08.12.2019
Čas: 12:30 Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) 00 0
Kategória: Družstvá
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Valovci