Mikulášsky turnaj dvojíc - Družstvá - 08.12.2019

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 A 1-3 11:00 0
2 Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 B 1-3 11:00 0
3 Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 C 1-3 11:00 0
4 Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 D 1-3 11:30 0
5 Falcon(STO SPOJE BRATISLAVA) Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 1:2 A 1-2 11:30 0
6 Čajky(STO SPOJE BRATISLAVA) Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 B 1-2 11:30 0
7 Svetikovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:1 C 1-2 12:00 0
8 Dužekovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 D 1-2 12:00 0
9 Mičkovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Andrejšin(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 A 2-3 12:00 0
10 Pumy(STO SPOJE BRATISLAVA) Botlovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 B 2-3 12:30 0
11 Vesmír(STO SPOJE BRATISLAVA) Molnárovci(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:1 C 2-3 12:30 0
12 Valovci(STO SPOJE BRATISLAVA) Blesky(STO SPOJE BRATISLAVA) 2:0 D 2-3 12:30 0