Memoriál Igora Medlena 2018 - dvojhry - 27.01.2018

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Jurenková Marta(ST liga) Zvarík Braňo(ST liga) 0:2 A 5-3 09:00 1
2 Čubríková Eva(ST liga) Pozdech Boris(STO IM GALVANIHO) 0:2 A 4-2 09:00 2
3 Horák Andrej(nereg.) Suranovský Martin(STO IM GALVANIHO) 0:2 B 5-3 09:00 3
4 Gallovič Ivan(nereg.) Buda Marian(STO IM GALVANIHO) 1:2 B 4-2 09:00 4
5 Perfecký Milan(nereg.) Antol Laco(ST liga) 0:2 C 5-3 09:00 5
6 Jerz Jaro(nereg.) Čierny Marian(ST liga) 0:2 C 4-2 09:00 6
7 Medlenová Ivanka(nereg.) Zradula Rado(ST liga) 0:2 D 5-3 09:00 7
8 Szellová Janka(ST liga) Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 1:2 D 4-2 09:00 8
9 Reimer Vojto(nereg.) Pittner Jan(ST liga) 0:2 E 5-3 09:10 1
10 Holeček Sveťo(nereg.) Matlovič Ondrej(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) 0:2 E 4-2 09:10 2
11 Kráľová Janka(nereg.) Markulík Jaro(ST liga) 0:2 F 5-3 09:10 3
12 Jerzová Katka(nereg.) Granec Miroslav(STO IM GALVANIHO) 0:2 F 4-2 09:10 4
13 Mareček Juraj(nereg.) Lukács Laco(ST liga) 0:2 G 5-3 09:10 5
14 Kubalcová Xénia(ST liga) Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) 0:2 G 4-2 09:10 6
15 Kmetik Štefan(nereg.) Fülöp Matej(ST liga) 0:2 H 5-3 09:10 7
16 Ščasnár Anton(STO IM GALVANIHO) Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) 0:2 H 4-2 09:10 8
17 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Zvarík Braňo(ST liga) 2:0 A 1-3 09:20 1
18 Jurenková Marta(ST liga) Čubríková Eva(ST liga) 2:1 A 5-4 09:20 2
19 Koval Peter(TTC ROVINKA) Suranovský Martin(STO IM GALVANIHO) 2:0 B 1-3 09:20 3
20 Horák Andrej(nereg.) Gallovič Ivan(nereg.) 1:2 B 5-4 09:20 4
21 Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) Antol Laco(ST liga) 2:0 C 1-3 09:20 5
22 Perfecký Milan(nereg.) Jerz Jaro(nereg.) 2:1 C 5-4 09:20 6
23 Sivák Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) Zradula Rado(ST liga) 2:0 D 1-3 09:20 7
24 Medlenová Ivanka(nereg.) Szellová Janka(ST liga) 0:2 D 5-4 09:20 8
25 Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) Pittner Jan(ST liga) 2:0 E 1-3 09:30 1
26 Reimer Vojto(nereg.) Holeček Sveťo(nereg.) 0:2 E 5-4 09:30 2
27 Murín Juraj(STO IM GALVANIHO) Markulík Jaro(ST liga) 2:0 F 1-3 09:30 3
28 Kráľová Janka(nereg.) Jerzová Katka(nereg.) 0:2 F 5-4 09:30 4
29 Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) Lukács Laco(ST liga) 2:0 G 1-3 09:30 5
30 Mareček Juraj(nereg.) Kubalcová Xénia(ST liga) 0:2 G 5-4 09:30 6
31 Špánik Jozef(TTC JOISE) Fülöp Matej(ST liga) 2:0 H 1-3 09:30 7
32 Kmetik Štefan(nereg.) Ščasnár Anton(STO IM GALVANIHO) 0:2 H 5-4 09:30 8
33 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Pozdech Boris(STO IM GALVANIHO) 2:0 A 1-2 09:40 1
34 Zvarík Braňo(ST liga) Čubríková Eva(ST liga) 2:0 A 3-4 09:40 2
35 Koval Peter(TTC ROVINKA) Buda Marian(STO IM GALVANIHO) 2:1 B 1-2 09:40 3
36 Suranovský Martin(STO IM GALVANIHO) Gallovič Ivan(nereg.) 2:0 B 3-4 09:40 4
37 Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) Čierny Marian(ST liga) 2:0 C 1-2 09:40 5
38 Antol Laco(ST liga) Jerz Jaro(nereg.) 2:1 C 3-4 09:40 6
39 Sivák Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) 2:1 D 1-2 09:40 7
40 Zradula Rado(ST liga) Szellová Janka(ST liga) 0:2 D 3-4 09:40 8
41 Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) Matlovič Ondrej(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) 2:0 E 1-2 09:50 1
42 Pittner Jan(ST liga) Holeček Sveťo(nereg.) 0:2 E 3-4 09:50 2
43 Murín Juraj(STO IM GALVANIHO) Granec Miroslav(STO IM GALVANIHO) 2:0 F 1-2 09:50 3
44 Markulík Jaro(ST liga) Jerzová Katka(nereg.) 2:1 F 3-4 09:50 4
45 Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) 2:1 G 1-2 09:50 5
46 Lukács Laco(ST liga) Kubalcová Xénia(ST liga) 2:0 G 3-4 09:50 6
47 Špánik Jozef(TTC JOISE) Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) 2:0 H 1-2 09:50 7
48 Fülöp Matej(ST liga) Ščasnár Anton(STO IM GALVANIHO) 1:2 H 3-4 09:50 8
49 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Čubríková Eva(ST liga) 2:0 A 1-4 10:00 1
50 Pozdech Boris(STO IM GALVANIHO) Jurenková Marta(ST liga) 2:0 A 2-5 10:00 2
51 Koval Peter(TTC ROVINKA) Gallovič Ivan(nereg.) 2:0 B 1-4 10:00 3
52 Buda Marian(STO IM GALVANIHO) Horák Andrej(nereg.) 2:0 B 2-5 10:00 4
53 Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) Jerz Jaro(nereg.) 2:0 C 1-4 10:00 5
54 Čierny Marian(ST liga) Perfecký Milan(nereg.) 2:0 C 2-5 10:00 6
55 Sivák Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) Szellová Janka(ST liga) 2:0 D 1-4 10:00 7
56 Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) Medlenová Ivanka(nereg.) 2:0 D 2-5 10:00 8
57 Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) Holeček Sveťo(nereg.) 2:0 E 1-4 10:10 1
58 Matlovič Ondrej(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) Reimer Vojto(nereg.) 2:0 E 2-5 10:10 2
59 Murín Juraj(STO IM GALVANIHO) Jerzová Katka(nereg.) 2:0 F 1-4 10:10 3
60 Granec Miroslav(STO IM GALVANIHO) Kráľová Janka(nereg.) 2:0 F 2-5 10:10 4
61 Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) Kubalcová Xénia(ST liga) 2:0 G 1-4 10:10 5
62 Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) Mareček Juraj(nereg.) 2:0 G 2-5 10:10 6
63 Špánik Jozef(TTC JOISE) Ščasnár Anton(STO IM GALVANIHO) 2:0 H 1-4 10:10 7
64 Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) Kmetik Štefan(nereg.) 2:0 H 2-5 10:10 8
65 Strišovský Damián(TJ STO SLOVENSKÁ VES) Jurenková Marta(ST liga) 2:0 A 1-5 10:20 1
66 Pozdech Boris(STO IM GALVANIHO) Zvarík Braňo(ST liga) 0:2 A 2-3 10:20 2
67 Koval Peter(TTC ROVINKA) Horák Andrej(nereg.) 2:0 B 1-5 10:20 3
68 Buda Marian(STO IM GALVANIHO) Suranovský Martin(STO IM GALVANIHO) 2:0 B 2-3 10:20 4
69 Vrbický Jaroslav(STO IM GALVANIHO) Perfecký Milan(nereg.) 2:0 C 1-5 10:20 5
70 Čierny Marian(ST liga) Antol Laco(ST liga) 2:0 C 2-3 10:20 6
71 Sivák Peter(KST VIKTÓRIA TRNAVA) Medlenová Ivanka(nereg.) 2:0 D 1-5 10:20 7
72 Vojkovič Adam(STK VIKTÓRIA PETRŽALKA) Zradula Rado(ST liga) 2:0 D 2-3 10:20 8
73 Nemček Lukáš(STO SPOJE IVANKA) Reimer Vojto(nereg.) 2:0 E 1-5 10:30 1
74 Matlovič Ondrej(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) Pittner Jan(ST liga) 2:0 E 2-3 10:30 2
75 Murín Juraj(STO IM GALVANIHO) Kráľová Janka(nereg.) 2:0 F 1-5 10:30 3
76 Granec Miroslav(STO IM GALVANIHO) Markulík Jaro(ST liga) 2:0 F 2-3 10:30 4
77 Macek Rastislav(STO IM GALVANIHO) Mareček Juraj(nereg.) 2:0 G 1-5 10:30 5
78 Kocian Martin(SPST ZÁHORSKÁ BYSTRICA) Lukács Laco(ST liga) 2:0 G 2-3 10:30 6
79 Špánik Jozef(TTC JOISE) Kmetik Štefan(nereg.) 2:0 H 1-5 10:30 7
80 Kiss Alexander(STO IM GALVANIHO) Fülöp Matej(ST liga) 0:2 H 2-3 10:30 8