Memoriál Igora Medlena 2018 - dvojhry - 27.01.2018

KO - Pavúk

A1
3
Strišovský Damián
B2
1
Buda Marian
 
 
G2
0
Kocian Martin
H1
3
Špánik Jozef
  
E1
3
Nemček Lukáš
F2
2
Granec Miroslav
 
 
C2
0
Čierny Marian
D1
3
Sivák Peter
  
C1
3
Vrbický Jaroslav
D2
0
Vojkovič Adam
 
 
E2
3
Matlovič Ondrej
F1
0
Murín Juraj
  
G1
3
Macek Rastislav
H2
1
Fülöp Matej
 
 
A2
0
Zvarík Braňo
B1
3
Koval Peter
  
 
A1
3
Strišovský Damián
H1
0
Špánik Jozef
 
 
  
 
E1
0
Nemček Lukáš
D1
3
Sivák Peter
 
 
C1
2
Vrbický Jaroslav
E2
3
Matlovič Ondrej
 
 
  
 
G1
2
Macek Rastislav
B1
3
Koval Peter
 
 
 
 
A1
3
Strišovský Damián
D1
1
Sivák Peter
 
 
 
  
 
 
E2
1
Matlovič Ondrej
B1
3
Koval Peter
 
 
 
 
 
 
 
 
A1
3
Strišovský Damián
B1
0
Koval Peter