Novoročný turnaj v Čataji - Otvorená - 03.01.2015

2.Stupeň KO systém - Pavúk