Novoročný turnaj v Čataji - Otvorená - 03.01.2015

2.Stupeň KO systém - Pavúk

A1
-
Bordács Richard
-
-
BYE
 
 
P3
3
Fikár Miroslav
N2
0
Horváth Norbert
  
H2
2
Masaryk Michal ml.
B3
3
Kytlica Peter
 
 
C3
0
Moravčík Marek
K1
3
Bardon josef
  
I1
-
Prievozník Igor
-
-
BYE
 
 
L3
0
Purtschy Fridrich
F2
3
Eiterich Thorsten
  
J2
3
Červeň Pavol
N3
0
Polakovič Marian
 
 
-
-
BYE
E1
-
Bohuš Aurel
  
G1
-
Kovanič Kristián
-
-
BYE
 
 
J3
3
Srnák Martin
C2
1
Pajonk Peter
  
Q1
3
Mišík Ľubomír ml.
H3
0
Sendy
 
 
F3
1
Bárta Peter
O1
3
Kleman Ondrej
  
M1
3
Kovács Peter
R2
1
Jánošík Anton
 
 
P2
0
Kapiáš Juraj
B2
3
Hulman Rastislav
  
L2
2
Horváth Vojtech
R3
3
Tóth Marek
 
 
-
-
BYE
D1
-
Škuril Michal
  
C1
-
Grega Roland
-
-
BYE
 
 
Q3
3
Takáč Peter
M2
2
Vanek Richard
  
R1
3
Dugovič Miloš ml.
O2
0
Podobný Jozef
 
 
Q2
3
Chovan Alexander
L1
1
Križanovič Kristián
  
J1
3
Komorný Miroslav
D3
0
Šikula Ladislav
 
 
K3
0
Fukas Rastislav
A2
3
Lipták Andrej
  
G2
3
Mezei Roman
I3
0
Horváth Ivan
 
 
-
-
BYE
F1
-
Sýkora Juraj
  
H1
-
Macháń Roman
-
-
BYE
 
 
M3
1
Miko Jaroslav
E2
3
Gál Dominik
  
D2
3
Nagy Karol
G3
1
Dolinský Jaroslav
 
 
-
-
BYE
P1
-
Križanovič Vojtech
  
N1
3
Hatvany Dominik
A3
1
Just Boris
 
 
O3
3
Šimončič Martin
I2
1
Henc Marian
  
K2
3
Špánik Jozef
E3
0
Topľanský Leon st.
 
 
-
-
BYE
B1
-
Takáč Jakub
  
 
-
3
Bordács Richard
P3
0
Fikár Miroslav
 
 
  
 
B3
0
Kytlica Peter
K1
3
Bardon josef
 
 
-
3
Prievozník Igor
F2
0
Eiterich Thorsten
 
 
  
 
J2
2
Červeň Pavol
-
3
Bohuš Aurel
 
 
-
3
Kovanič Kristián
J3
0
Srnák Martin
 
 
  
 
Q1
0
Mišík Ľubomír ml.
O1
3
Kleman Ondrej
 
 
M1
2
Kovács Peter
B2
3
Hulman Rastislav
 
 
  
 
R3
0
Tóth Marek
-
3
Škuril Michal
 
 
-
3
Grega Roland
Q3
0
Takáč Peter
 
 
  
 
R1
3
Dugovič Miloš ml.
Q2
2
Chovan Alexander
 
 
J1
3
Komorný Miroslav
A2
2
Lipták Andrej
 
 
  
 
G2
0
Mezei Roman
-
3
Sýkora Juraj
 
 
-
0
Macháń Roman
E2
3
Gál Dominik
 
 
  
 
D2
3
Nagy Karol
-
2
Križanovič Vojtech
 
 
N1
3
Hatvany Dominik
O3
1
Šimončič Martin
 
 
  
 
K2
0
Špánik Jozef
-
3
Takáč Jakub
 
 
 
 
-
2
Bordács Richard
K1
3
Bardon josef
 
 
 
  
 
 
-
0
Prievozník Igor
-
3
Bohuš Aurel
 
 
 
 
-
3
Kovanič Kristián
O1
1
Kleman Ondrej
 
 
 
  
 
 
B2
1
Hulman Rastislav
-
3
Škuril Michal
 
 
 
 
-
3
Grega Roland
R1
0
Dugovič Miloš ml.
 
 
 
  
 
 
J1
3
Komorný Miroslav
-
0
Sýkora Juraj
 
 
 
 
E2
3
Gál Dominik
D2
0
Nagy Karol
 
 
 
  
 
 
N1
0
Hatvany Dominik
-
3
Takáč Jakub
 
 
 
 
 
 
 
 
K1
0
Bardon josef
-
3
Bohuš Aurel
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
-
3
Kovanič Kristián
-
2
Škuril Michal
 
 
 
 
 
 
 
 
-
2
Grega Roland
J1
3
Komorný Miroslav
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
E2
0
Gál Dominik
-
3
Takáč Jakub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
3
Bohuš Aurel
-
1
Kovanič Kristián
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
J1
1
Komorný Miroslav
-
3
Takáč Jakub
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
3
Bohuš Aurel
-
0
Takáč Jakub