Memoriál B.Kirkchhoffovej 2017 - 1.liga - 3.liga - 23.12.2017

utecha - Pavúk

A3
-
Hargaš Martin
-
-
BYE
 
 
G4
3
Koval Peter
J3
0
Mikle Gabriel
  
K3
-
Medňanský Alexander
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
E3
-
Nemček Patrik
  
F3
-
Danóczi Matúš
-
-
BYE
 
 
I4
2
Kondáč Matej
D4
3
Jurča Filip
  
I3
3
Gieci Lukáš
J4
0
Prievozník Igor
 
 
-
-
BYE
C3
-
Dudášik Ján
  
D3
-
Caňo Marián
-
-
BYE
 
 
K4
0
Červeň Pavol
B4
3
Ševce Peter
  
F4
0
Križanovič Kristián
H4
0
Chudý Pavol
 
 
-
-
BYE
H3
-
Chovan Alexander
  
G3
-
Bolha Slavomír
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
C4
-
Horváth Vojtech
  
E4
-
Nemček Lukáš
-
-
BYE
 
 
-
-
BYE
B3
-
Križanovič Vojtech
  
 
A3
0
Hargaš Martin
G4
3
Koval Peter
 
 
  
 
K3
3
Medňanský Alexander
E3
0
Nemček Patrik
 
 
F3
3
Danóczi Matúš
D4
2
Jurča Filip
 
 
  
 
I3
3
Gieci Lukáš
C3
0
Dudášik Ján
 
 
D3
3
Caňo Marián
B4
1
Ševce Peter
 
 
  
 
F4
3
Križanovič Kristián
H3
1
Chovan Alexander
 
 
G3
3
Bolha Slavomír
C4
0
Horváth Vojtech
 
 
  
 
E4
1
Nemček Lukáš
B3
3
Križanovič Vojtech
 
 
 
 
G4
3
Koval Peter
K3
0
Medňanský Alexander
 
 
 
  
 
 
F3
1
Danóczi Matúš
I3
3
Gieci Lukáš
 
 
 
 
D3
3
Caňo Marián
F4
1
Križanovič Kristián
 
 
 
  
 
 
G3
3
Bolha Slavomír
B3
1
Križanovič Vojtech
 
 
 
 
 
 
 
 
G4
1
Koval Peter
I3
3
Gieci Lukáš
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
D3
3
Caňo Marián
G3
1
Bolha Slavomír
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I3
3
Gieci Lukáš
D3
0
Caňo Marián