SP U21 - stvorhra muzi - 11.09.2016

stvorhra muzi KO - Pavúk

Stôl:
0
1
-
 
 
 
Víťaz
4
2
-(:)
Stôl:
4
3
-
 
 
 
Víťaz
3
4
-(:)
Stôl:
3
5
-
 
 
 
Víťaz
4
6
-(:)
Stôl:
4
7
-
 
 
 
Víťaz
2
8
-(:)
Stôl:
2
9
-
 
 
 
Víťaz
4
10
-(:)
Stôl:
4
11
-
 
 
 
Víťaz
3
12
-(:)
Stôl:
3
13
-
 
 
 
Víťaz
4
14
-(:)
Stôl:
4
15
-
 
 
 
Víťaz
1
16
-(:)
Stôl:
1
17
-
 
 
 
Víťaz
4
18
-(:)
Stôl:
4
19
-
 
 
 
Víťaz
3
20
-(:)
Stôl:
3
21
-
 
 
 
Víťaz
4
22
-(:)
Stôl:
4
23
-
 
 
 
Víťaz
2
24
-(:)
Stôl:
2
25
-
 
 
 
Víťaz
4
26
-(:)
Stôl:
4
27
-
 
 
 
Víťaz
3
28
-(:)
Stôl:
3
29
-
 
 
 
Víťaz
4
30
-(:)
Stôl:
4
31
-
 
 
 
Víťaz
0
32
-(:)