Vianočný turnaj 2014

Propozície

Kategória:
1-3 liga, 4.liga - neregistrovaní, pingpongový turnaj
Dátum:
21.12.2014 nedeľa
Usporiateľ:
STO Spoje Bratislava
Miesto konania:
ZŠ Biskupická 21, 821 06 , Bratislava
Riaditeľ turnaja :
Andrej Čajkovič
Hlavný rozhodca:
Andrej Čajkovič
Zástupca hl. rozhodcu:
------
Organizačný pracovník:
Andrej Čajkovič , 0944 200 612
email pre doručenie prihlášok:
http://www.stospoje.sk/turnaje/vianocny-turnaj-2015/registracia
Prihlášky doručiť do (dátum,hodina:
20.12.2014, 18:00
stránka na ktorej budú výsledky:
tu
vklad:
5 Eur - stolný tenis 2 Eur - ping pong( platí pre hráčov turnaja) samostatne 5 eur
Predpis:
Hrá sa podľa pravidiel SSTZ. Každý hráč má právo štartu v 1 kategórii + ping pong
Prezentácia:
1-3.liga 7:30 - 8:30 4.liga - neregistrovaní 10:30 - 11:30 Pingpongový turnaj 12:30 - 13:30 v deň turnaja Právo štartu v pinpongovom turnaji majú všetci hráči oboch kategórii
Názov:
Popis
Loptičky:
Butterflly ***
ceny:
Popis
časový rozpis:
1-3 liga 9:00 začiatok 4- neregistrovaní 12:00 začiatok Pingpongový turnaj 14:00 začiatok 1.kolo skupiny, 2.kolo vylučovacie, hrá sa aj o cenu útechy Pingpongový turnaj sa hrá vylučovacím spôsobom
Sťažnosti, protesty:
V zmysle súťažného poriadku
stravovanie:
formou bufetu
Doplnok:
Usporiadateľ si ponecháva právo zmeny systému súťaže podľa počtu prihlásených účastníkov Max počet účastníkov 70+ 5 nahradníkov