Veteráni BA 2018 - A1 40-49 - 25.03.2018

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Benčiak Milan(Nový Tekov) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:00 Kobolka Juraj(STK GYMNÁZIUM VJM N. ZÁMKY) 499 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Benčiak Milan
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Michalka Miroslav(ŠKST BOŠANY) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:00 Opet Ladislav(STK N.MESTO/VÁHOM) 968 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Michalka Miroslav
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Kriška Vladimír(Stará Bystrica;) 10111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:00 Gašparík Ivan(ŠKST TOPOĽČANY) 12988 1
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Kriška Vladimír
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) 131111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:00 Čierny Ivan(STK N.MESTO/VÁHOM) 1175 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Kolář Miroslav
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Jalakša Marián(STK LEVICE) 10711117 2
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:00 Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) 12117811 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Červeň Pavol
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Gombík Jozef(OŠK ŠAR.MICHAĽANY) 11111011 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:20 Openberger Lubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) 44126 1
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
Gombík Jozef
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kučerák František (STK HORNÁ SÚČA) 432 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:20 Kuruc Jaroslav(STK LEMEŠANY) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Kuruc Jaroslav
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) 479 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:20 Figura Radoslav(STK SENEC) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Figura Radoslav
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:20 Čapák František(STK HORNÁ SÚČA) 658 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Kučera Andrej
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Magušín Richard(STK NITRA 08) 11111011 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:20 Mockovčiak Ľubomír(SPARTAK MYJAVA) 99129 1
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Magušín Richard
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Sabol Júliu(Stará Bystrica;) 342 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:40 Jakubík Štefan(ŠKST BOŠANY) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Jakubík Štefan
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Jurika Miroslav(STK N.MESTO/VÁHOM) 11484 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:40 Pospíšilová Carmen(Pšerov) 9111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Pospíšilová Carmen
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Kravárik Ivan(SPARTAK MYJAVA) 101010 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:40 Openberger Lubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) 121212 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Openberger Lubomír
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Gombík Jozef(OŠK ŠAR.MICHAĽANY) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:40 Kučerák František (STK HORNÁ SÚČA) 226 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-4
Gombík Jozef
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Benčiak Milan(Nový Tekov) 211111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 09:40 Figura Radoslav(STK SENEC) 1979 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Benčiak Milan
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Michalka Miroslav(ŠKST BOŠANY) 111411 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:00 Čapák František(STK HORNÁ SÚČA) 9128 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Michalka Miroslav
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kriška Vladimír(Stará Bystrica;) 1111511 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:00 Mockovčiak Ľubomír(SPARTAK MYJAVA) 78116 1
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Kriška Vladimír
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) 19119 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:00 Jakubík Štefan(ŠKST BOŠANY) 1111611 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Jakubík Štefan
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Jalakša Marián(STK LEVICE) 1281111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:00 Pospíšilová Carmen(Pšerov) 101196 1
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Jalakša Marián
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Kravárik Ivan(SPARTAK MYJAVA) 346 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:00 Kuruc Jaroslav(STK LEMEŠANY) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Kuruc Jaroslav
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Openberger Lubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:20 Kučerák František (STK HORNÁ SÚČA) 463 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Openberger Lubomír
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kobolka Juraj(STK GYMNÁZIUM VJM N. ZÁMKY) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:20 Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) 696 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Kobolka Juraj
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Opet Ladislav(STK N.MESTO/VÁHOM) 5105 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:20 Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) 111211 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Kučera Andrej
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Gašparík Ivan(ŠKST TOPOĽČANY) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:20 Magušín Richard(STK NITRA 08) 672 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Gašparík Ivan
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Čierny Ivan(STK N.MESTO/VÁHOM) 1111879 2
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:20 Sabol Júliu(Stará Bystrica;) 54111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Sabol Júliu
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:40 Jurika Miroslav(STK N.MESTO/VÁHOM) 665 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Červeň Pavol
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kravárik Ivan(SPARTAK MYJAVA) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:40 Kučerák František (STK HORNÁ SÚČA) 644 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Kravárik Ivan
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Kuruc Jaroslav(STK LEMEŠANY) 34128 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:40 Gombík Jozef(OŠK ŠAR.MICHAĽANY) 11111011 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
Gombík Jozef
zápas č. 29 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Benčiak Milan(Nový Tekov) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:40 Sadák Marek(EDUCO PETRŽALKA) 965 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Benčiak Milan
zápas č. 30 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Michalka Miroslav(ŠKST BOŠANY) 111238 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 10:40 Kučera Andrej(STK ELASTIK TRNAVA) 13101111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Kučera Andrej
zápas č. 31 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Kriška Vladimír(Stará Bystrica;) 91198 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:00 Magušín Richard(STK NITRA 08) 1131111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Magušín Richard
zápas č. 32 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Kolář Miroslav(GOGOLLOI EGYETEMI AC) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:00 Sabol Júliu(Stará Bystrica;) 637 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Kolář Miroslav
zápas č. 33 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jalakša Marián(STK LEVICE) 141111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:00 Jurika Miroslav(STK N.MESTO/VÁHOM) 1241 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Jalakša Marián
zápas č. 34 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Kravárik Ivan(SPARTAK MYJAVA) 11679 1
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:00 Gombík Jozef(OŠK ŠAR.MICHAĽANY) 7111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
Gombík Jozef
zápas č. 35 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Kuruc Jaroslav(STK LEMEŠANY) 9128114 2
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:00 Openberger Lubomír(STK N.MESTO/VÁHOM) 111011611 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Openberger Lubomír
zápas č. 36 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Figura Radoslav(STK SENEC) 4811117 2
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:20 Kobolka Juraj(STK GYMNÁZIUM VJM N. ZÁMKY) 11118611 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Kobolka Juraj
zápas č. 37 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Čapák František(STK HORNÁ SÚČA) 1111789 2
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:20 Opet Ladislav(STK N.MESTO/VÁHOM) 57111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Opet Ladislav
zápas č. 38 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Mockovčiak Ľubomír(SPARTAK MYJAVA) 736 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:20 Gašparík Ivan(ŠKST TOPOĽČANY) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Gašparík Ivan
zápas č. 39 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Jakubík Štefan(ŠKST BOŠANY) 111111 3
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:20 Čierny Ivan(STK N.MESTO/VÁHOM) 814 0
Kategória: A1 40-49
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Jakubík Štefan
zápas č. 40 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Pospíšilová Carmen(Pšerov) 438 0
Dátum: 25.03.2018
Čas: 11:20 Červeň Pavol(ŠK VATEK BERNOLÁKOVO) 111111 3
Kategória: A1 40-49
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Červeň Pavol