Top 8 BA kraja - 5.liga - 27.04.2014

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Kytlica Peter(Bernolákovo) 3:0 A 1-8 09:00 1
2 Würfl Peter(Viktória ) Kvašňák Štefan(Čataj ) 3:1 A 2-7 09:00 2
3 Biksadský Marian(Studienka ) Brincko Adam (Tora) 0:3 A 3-6 09:00 3
4 Dzubina Peter(Mostex Rača) Kimlička Ondrej(Studienka ) 2:3 A 4-5 09:00 4
5 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Kvašňák Štefan(Čataj ) 3:0 A 1-7 09:00 5
6 Kytlica Peter(Bernolákovo) Brincko Adam (Tora) A 8-6 09:00 6
7 Würfl Peter(Viktória ) Kimlička Ondrej(Studienka ) A 2-5 09:00 7
8 Biksadský Marian(Studienka ) Dzubina Peter(Mostex Rača) A 3-4 09:00 8
9 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Brincko Adam (Tora) 3:0 A 1-6 09:00 9
10 Kvašňák Štefan(Čataj ) Kimlička Ondrej(Studienka ) 1:3 A 7-5 09:00 10
11 Kytlica Peter(Bernolákovo) Dzubina Peter(Mostex Rača) 1:3 A 8-4 09:00 11
12 Würfl Peter(Viktória ) Biksadský Marian(Studienka ) 3:2 A 2-3 09:00 12
13 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Kimlička Ondrej(Studienka ) 1:3 A 1-5 09:20 1
14 Brincko Adam (Tora) Dzubina Peter(Mostex Rača) A 6-4 09:20 2
15 Kvašňák Štefan(Čataj ) Biksadský Marian(Studienka ) 2:3 A 7-3 09:20 3
16 Kytlica Peter(Bernolákovo) Würfl Peter(Viktória ) 2:3 A 8-2 09:20 4
17 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Dzubina Peter(Mostex Rača) 2:3 A 1-4 09:20 5
18 Kimlička Ondrej(Studienka ) Biksadský Marian(Studienka ) 3:2 A 5-3 09:20 6
19 Brincko Adam (Tora) Würfl Peter(Viktória ) 0:3 A 6-2 09:20 7
20 Kvašňák Štefan(Čataj ) Kytlica Peter(Bernolákovo) A 7-8 09:20 8
21 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Biksadský Marian(Studienka ) A 1-3 09:20 9
22 Dzubina Peter(Mostex Rača) Würfl Peter(Viktória ) 1:3 A 4-2 09:20 10
23 Kimlička Ondrej(Studienka ) Kytlica Peter(Bernolákovo) 2:3 A 5-8 09:20 11
24 Brincko Adam (Tora) Kvašňák Štefan(Čataj ) 3:0 A 6-7 09:20 12
25 Velich Tomáš(STK Pezinok ) Würfl Peter(Viktória ) A 1-2 09:40 1
26 Biksadský Marian(Studienka ) Kytlica Peter(Bernolákovo) 3:2 A 3-8 09:40 2
27 Dzubina Peter(Mostex Rača) Kvašňák Štefan(Čataj ) A 4-7 09:40 3
28 Kimlička Ondrej(Studienka ) Brincko Adam (Tora) A 5-6 09:40 4