Pohár starostu obce Bernolákovo - Sž 7-9 ročník - 13.02.2016

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Rázik Jakub(Bernolacik) Štica Matúš(Bernolacik) 0:3 A 1-3 09:00 1
2 Novotný Filip(Bernolacik) Kováč Tomáš(Bernolacik) 0:3 B 1-3 09:00 2
3 Kročko Nicolas(Bernolacik) Poór Dominik(Bernolacik) 3:0 C 1-3 09:00 3
4 Rázik Jakub(Bernolacik) Fekete Samuel(Bernolacik) 3:0 A 1-2 09:00 4
5 Novotný Filip(Bernolacik) Brosch Adam(Bernolacik) 2:3 B 1-2 09:00 5
6 Kročko Nicolas(Bernolacik) Hosťovecký Boris(STO VEĽKÝ BIEL) 0:3 C 1-2 09:00 6
7 Fekete Samuel(Bernolacik) Štica Matúš(Bernolacik) 0:3 A 2-3 09:20 1
8 Brosch Adam(Bernolacik) Kováč Tomáš(Bernolacik) 1:3 B 2-3 09:20 2
9 Hosťovecký Boris(STO VEĽKÝ BIEL) Poór Dominik(Bernolacik) 3:0 C 2-3 09:20 3