Pohár starostu obce Bernolákovo - Dievčatá - 13.02.2016

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Danielová Simona(Bernolacik) Horvát Sára(Bernolacik) 3:2 A 5-3 09:00 1
2 Némethová Ivona(Bernolacik) Filipovičová Lea(Bernolacik) 3:0 A 4-2 09:00 2
3 Šimonová Katarína(Bernolacik) Horvát Sára(Bernolacik) 0:3 A 1-3 09:00 3
4 Danielová Simona(Bernolacik) Némethová Ivona(Bernolacik) 3:1 A 5-4 09:00 4
5 Šimonová Katarína(Bernolacik) Filipovičová Lea(Bernolacik) 0:3 A 1-2 09:00 5
6 Horvát Sára(Bernolacik) Némethová Ivona(Bernolacik) 1:3 A 3-4 09:00 6
7 Šimonová Katarína(Bernolacik) Némethová Ivona(Bernolacik) 0:3 A 1-4 09:20 1
8 Filipovičová Lea(Bernolacik) Danielová Simona(Bernolacik) 1:3 A 2-5 09:20 2
9 Šimonová Katarína(Bernolacik) Danielová Simona(Bernolacik) 0:3 A 1-5 09:20 3
10 Filipovičová Lea(Bernolacik) Horvát Sára(Bernolacik) 3:2 A 2-3 09:20 4