MS regionu 2016-štvorhry - najmladšie žiačky - 11.06.2016

1.Stupeň - Tabuľky