Moščanský-trojkrálový 2020 - štvorhry - 11.01.2020

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Červeň - Kleman(Bernolákovo) 7111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:15 Harabín - Pôbiš(Most) 11692 1
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Červeň - Kleman
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Baďurová - Petreková(Educo, Bruck ) 1191111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:15 Tichý - Špánik(Bernolákovo, Wiener Neudorf) 71144 1
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Baďurová - Petreková
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Droz - Kopilec(Most) 676 0
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:15 Macek - Kiss(Galvaniho) 111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
Macek - Kiss
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Trančík - Kvašňák(Viktorka, Most) 696 0
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:15 Šporer - Vojkovič(Viktorka) 111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Šporer - Vojkovič
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Hucík - Baďura(Most) 1161138 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:15 Demírová - Polakovič(Most) 81151111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-3
Demírová - Polakovič
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Mezei - Mráz(STK Jelka) 1691187 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:35 Horníková - Valkár(Educo) 141191111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Horníková - Valkár
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Brychta - Dobrovoda(STO Rovinka) 2411115 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:35 Eitherich - Nikolaev(Viktorka) 11117711 3
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Eitherich - Nikolaev
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Horváth - Posvancz(STK Jelka) 1148119 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:35 Nemček. - Nemček (Spoje, Kúty) 61111911 3
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Nemček. - Nemček
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval - Válek(STO Rovinka) 789 0
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:35 Macek - Kiss(Galvaniho) 111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Macek - Kiss
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Droz - Kopilec(Most) 671114 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:35 Trančík - Kvašňák(Viktorka, Most) 1111616 3
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-4
Trančík - Kvašňák
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Michalko - Džubák(Most) 1111912 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:55 Demírová - Polakovič(Most) 771110 1
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Michalko - Džubák
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Hucík - Baďura(Most) 1111664 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:55 Mezei - Mráz(STK Jelka) 88111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 5-4
Mezei - Mráz
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Červeň - Kleman(Bernolákovo) 81313118 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:55 Eitherich - Nikolaev(Viktorka) 111511811 3
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Eitherich - Nikolaev
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Baďurová - Petreková(Educo, Bruck ) 85129 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:55 Nemček. - Nemček (Spoje, Kúty) 11111011 3
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Nemček. - Nemček
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval - Válek(STO Rovinka) 1181111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 10:55 Šporer - Vojkovič(Viktorka) 51134 1
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Koval - Válek
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Macek - Kiss(Galvaniho) 10111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:15 Trančík - Kvašňák(Viktorka, Most) 12868 1
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Macek - Kiss
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Michalko - Džubák(Most) 1111713 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:15 Horníková - Valkár(Educo) 221111 1
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Michalko - Džubák
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Demírová - Polakovič(Most) 61111811 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:15 Mezei - Mráz(STK Jelka) 1196119 2
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Demírová - Polakovič
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Harabín - Pôbiš(Most) 31111811 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:15 Brychta - Dobrovoda(STO Rovinka) 1188118 2
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Harabín - Pôbiš
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Tichý - Špánik(Bernolákovo, Wiener Neudorf) 151199 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:15 Horváth - Posvancz(STK Jelka) 1791111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Horváth - Posvancz
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval - Válek(STO Rovinka) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:35 Trančík - Kvašňák(Viktorka, Most) 745 0
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Koval - Válek
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Šporer - Vojkovič(Viktorka) 1111711 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:35 Droz - Kopilec(Most) 77116 1
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
Šporer - Vojkovič
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Michalko - Džubák(Most) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:35 Mezei - Mráz(STK Jelka) 486 0
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Michalko - Džubák
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Horníková - Valkár(Educo) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:35 Hucík - Baďura(Most) 588 0
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-5
Horníková - Valkár
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Červeň - Kleman(Bernolákovo) 5111159 2
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:35 Brychta - Dobrovoda(STO Rovinka) 11581111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Brychta - Dobrovoda
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Baďurová - Petreková(Educo, Bruck ) 141111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:55 Horváth - Posvancz(STK Jelka) 1245 0
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Baďurová - Petreková
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Koval - Válek(STO Rovinka) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:55 Droz - Kopilec(Most) 428 0
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
Koval - Válek
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Šporer - Vojkovič(Viktorka) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:55 Macek - Kiss(Galvaniho) 647 0
Kategória: štvorhry
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Šporer - Vojkovič
zápas č. 29 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Michalko - Džubák(Most) 111111 3
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:55 Hucík - Baďura(Most) 776 0
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-5
Michalko - Džubák
zápas č. 30 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Horníková - Valkár(Educo) 11868 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 11:55 Demírová - Polakovič(Most) 6111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Demírová - Polakovič
zápas č. 31 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Eitherich - Nikolaev(Viktorka) 51194 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 12:15 Harabín - Pôbiš(Most) 1151111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Harabín - Pôbiš
zápas č. 32 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 0 Nemček. - Nemček (Spoje, Kúty) 14476 1
Dátum: 11.01.2020
Čas: 12:15 Tichý - Špánik(Bernolákovo, Wiener Neudorf) 12111111 3
Kategória: štvorhry
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Tichý - Špánik