Gemerska Poloma 2017 - Open - 06.01.2017

1.Stupeň - Zápisy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:00 Guľkáš Gabriel(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 976 0
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Valuch Alexander
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Illáš Erik(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:00 Hubaľ Peter(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 844 0
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Illáš Erik
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Figeľ Jakub(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:00 Balázs Alexander(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 557 0
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Figeľ Jakub
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:00 Jankó Ladislav(GEOLÓG ROŽŇAVA) 656 0
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Zelinka Jakub
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Hruška Martin(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:00 Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) 658 0
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Hruška Martin
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Šereda Tomáš(STO SPOJE IVANKA) 12101211 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:20 Lenkey Milan(MSTO DOBŠINÁ) 1012107 1
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Šereda Tomáš
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Martinka Matúš(STO SPOJE IVANKA) 9111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:20 Mušák Matej(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 11875 1
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Martinka Matúš
zápas č. 8 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:20 Leitner Walter(STK GEMERSKÁ POLOMA) 763 0
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-3
Hamran Anton
zápas č. 9 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) 449 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:20 Zelinka Anton(STO MOKRANCE) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Zelinka Anton
zápas č. 10 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Čarnoky Peter(MSTO DOBŠINÁ) 11681311 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:20 Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) 61111114 2
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Čarnoky Peter
zápas č. 11 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Škorna Dušan(GEOLÓG ROŽŇAVA) 485 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:40 Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Macháň Roman
zápas č. 12 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Herczeg András(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 449 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:40 Fečo Samuel(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Fečo Samuel
zápas č. 13 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Herczeg Attila(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 988 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:40 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Lipták Andrej
zápas č. 14 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Černický Maximilian(STK GEMERSKÁ POLOMA) 796 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:40 Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Valuch Róbert
zápas č. 15 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) 6118 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 10:40 Gallo Gregor(GEOLÓG ROŽŇAVA) 111311 3
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Gallo Gregor
zápas č. 16 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Oleár Peter(STK PLEŠIVEC) 555 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:00 Leitner Ľubomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 4-2
Leitner Ľubomír
zápas č. 17 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) 8111211 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:00 Zelinka Anton(STO MOKRANCE) 118107 1
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Valuch Alexander
zápas č. 18 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Illáš Erik(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:00 Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) 248 0
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Illáš Erik
zápas č. 19 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Figeľ Jakub(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:00 Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) 834 0
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Figeľ Jakub
zápas č. 20 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:00 Fečo Samuel(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 576 0
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Zelinka Jakub
zápas č. 21 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Hruška Martin(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:20 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) 357 0
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Hruška Martin
zápas č. 22 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Šereda Tomáš(STO SPOJE IVANKA) 10121189 2
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:20 Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) 121081111 3
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Valuch Róbert
zápas č. 23 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Martinka Matúš(STO SPOJE IVANKA) 91191111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:20 Gallo Gregor(GEOLÓG ROŽŇAVA) 1191199 2
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Martinka Matúš
zápas č. 24 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:20 Leitner Ľubomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) 967 0
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-2
Hamran Anton
zápas č. 25 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Guľkáš Gabriel(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:20 Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) 544 0
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Guľkáš Gabriel
zápas č. 26 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Hubaľ Peter(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 611111113 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:40 Čarnoky Peter(MSTO DOBŠINÁ) 11713811 2
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Hubaľ Peter
zápas č. 27 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Balázs Alexander(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 111311 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:40 Škorna Dušan(GEOLÓG ROŽŇAVA) 9113 0
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Balázs Alexander
zápas č. 28 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Jankó Ladislav(GEOLÓG ROŽŇAVA) 111114 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:40 Herczeg András(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 3212 0
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Jankó Ladislav
zápas č. 29 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:40 Herczeg Attila(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 937 0
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Trojan Michal
zápas č. 30 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Lenkey Milan(MSTO DOBŠINÁ) 9111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 11:40 Černický Maximilian(STK GEMERSKÁ POLOMA) 11688 1
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Lenkey Milan
zápas č. 31 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Mušák Matej(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111112 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:00 Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) 5310 0
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Mušák Matej
zápas č. 32 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Leitner Walter(STK GEMERSKÁ POLOMA) 91191111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:00 Oleár Peter(STK PLEŠIVEC) 1171194 2
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 3-4
Leitner Walter
zápas č. 33 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Valuch Alexander(TB/ASV REGENSTAUF) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:00 Ďurán Miloslav(STK GEMERSKÁ POLOMA) 969 0
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Valuch Alexander
zápas č. 34 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Illáš Erik(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:00 Čarnoky Peter(MSTO DOBŠINÁ) 497 0
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Illáš Erik
zápas č. 35 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Figeľ Jakub(HONTIANSKE TRSŤANY-DUDINCE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:00 Škorna Dušan(GEOLÓG ROŽŇAVA) 258 0
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Figeľ Jakub
zápas č. 36 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Zelinka Jakub(STK KOŠICE - ČAŇA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:20 Herczeg András(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 959 0
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Zelinka Jakub
zápas č. 37 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Hruška Martin(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111311 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:20 Herczeg Attila(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 8119 0
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Hruška Martin
zápas č. 38 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Šereda Tomáš(STO SPOJE IVANKA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:20 Černický Maximilian(STK GEMERSKÁ POLOMA) 986 0
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Šereda Tomáš
zápas č. 39 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Martinka Matúš(STO SPOJE IVANKA) 8111311 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:20 Trojan Jozef(STK GEMERSKÁ POLOMA) 118117 1
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Martinka Matúš
zápas č. 40 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Hamran Anton(STO SPOJE IVANKA) 1181111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:20 Oleár Peter(STK PLEŠIVEC) 81186 1
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 1-4
Hamran Anton
zápas č. 41 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Zelinka Anton(STO MOKRANCE) 989 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:40 Guľkáš Gabriel(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: A Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Guľkáš Gabriel
zápas č. 42 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Čajkovič Andrej(STO SPOJE IVANKA) 000 0
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:40 Hubaľ Peter(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111111 3
Kategória: Open
Skupina: B Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Hubaľ Peter
zápas č. 43 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Macháň Roman(STO SPOJE IVANKA) 8111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:40 Balázs Alexander(ŠK JABLONOV NAD TURŇOU) 11919 1
Kategória: Open
Skupina: C Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Macháň Roman
zápas č. 44 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 4 Fečo Samuel(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 111411 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:40 Jankó Ladislav(GEOLÓG ROŽŇAVA) 5129 0
Kategória: Open
Skupina: D Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Fečo Samuel
zápas č. 45 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 5 Lipták Andrej(STO SPOJE IVANKA) 1161111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 12:40 Trojan Michal(STK GEMERSKÁ POLOMA) 81158 1
Kategória: Open
Skupina: E Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Lipták Andrej
zápas č. 46 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 1 Valuch Róbert(STK SOKOL STRÁNSKE) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 13:00 Lenkey Milan(MSTO DOBŠINÁ) 553 0
Kategória: Open
Skupina: F Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Valuch Róbert
zápas č. 47 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 2 Gallo Gregor(GEOLÓG ROŽŇAVA) 1111569 2
Dátum: 06.01.2017
Čas: 13:00 Mušák Matej(MŠK VSTK VRANOV NAD TOPĽOU) 76111111 3
Kategória: Open
Skupina: G Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Mušák Matej
zápas č. 48 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: 3 Leitner Ľubomír(GEOLÓG ROŽŇAVA) 111111 3
Dátum: 06.01.2017
Čas: 13:00 Leitner Walter(STK GEMERSKÁ POLOMA) 678 0
Kategória: Open
Skupina: H Rozhodca Víťaz
Zápas: 2-3
Leitner Ľubomír