Badminton Cup - Magistri - 17.03.2019

1.Stupeň - Zápasy

FILTER

Fulltext:

Stôl:

Zápas:

Hráč:

Skupina:

Klub:

 

č. záp.Meno a priezviskoMeno a priezviskovýsledokskupinazápasčasstôl
1 Božka - Macko(nereg) Hráč 1003(Klub 5) A 1-3 16:00 0
2 Hráč 1005(Klub 2) Hráč 1001(Klub 6) A 4-2 16:00 2
3 Tajka - Teta(nereg) Hráč 1002(Klub 3) B 1-3 16:20 1
4 Hráč 1004(Klub 8) Hráč 1000(Klub 7) B 4-2 16:20 2
5 Božka - Macko(nereg) Hráč 1001(Klub 6) A 1-2 16:40 1
6 Hráč 1003(Klub 5) Hráč 1005(Klub 2) A 3-4 16:40 2
7 Tajka - Teta(nereg) Hráč 1000(Klub 7) B 1-2 17:00 1
8 Hráč 1002(Klub 3) Hráč 1004(Klub 8) B 3-4 17:00 2
9 Božka - Macko(nereg) Hráč 1005(Klub 2) A 1-4 17:20 1
10 Hráč 1001(Klub 6) Hráč 1003(Klub 5) A 2-3 17:20 2
11 Tajka - Teta(nereg) Hráč 1004(Klub 8) B 1-4 17:40 1
12 Hráč 1000(Klub 7) Hráč 1002(Klub 3) B 2-3 17:40 2