3.Regionálny bodovací turnaj mlá - Dorastenky - 24.04.2016

1.Stupeň - Tabuľky