Moščanský klubový - klobáskový - 4-hry - 12.01.2019

ko- Zápisy

FILTER

Fulltext:

Kolo:

Hráč:

Klub:

zápas č. 1 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Damian/Koval
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Čupík/KOpp ml.
Kategória: 4-hry
Kolo: 1 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 2 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Juráš/Hucík
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Špánik/Arpa
Kategória: 4-hry
Kolo: 1 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 3 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Drozd/Džubák
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Kopp st./Válek
Kategória: 4-hry
Kolo: 1 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 4 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Kopilec/trancik
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Demírová/Polakovič
Kategória: 4-hry
Kolo: 1 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 5 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Damian/Koval
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Špánik/Arpa
Kategória: 4-hry
Kolo: 2 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 6 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Drozd/Džubák
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Demírová/Polakovič
Kategória: 4-hry
Kolo: 2 Rozhodca Víťaz
Zápas: -
zápas č. 7 Time out Príjem
1 2 3 4 5 6 7 pomer setov
Stôl: - Damian/Koval
Dátum: 12.01.2019
Čas: - Demírová/Polakovič
Kategória: 4-hry
Kolo: 3 Rozhodca Víťaz
Zápas: -